29,1000 zł
1,04% 0,3000 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-15
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Odpowiedzi na pytanie akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”,) informuje, że w związku z:
• podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz planowaną ofertą publiczną akcji nowej emisji, jak również
• zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 listopada 2019 r., którego przedmiotem miało być między innymi podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
• z powzięciem przez NWZ Spółki uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przy zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza/akcjonariuszy i ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 21 listopada 2019 r. do godz. 11:00
Emitent otrzymał w dniu 12 listopada 2019 r. od akcjonariusza Emitenta pytanie o informacje dotyczące planowanych przez Zarząd Spółki czynności związanych z wykonaniem ww. uchwały NWZ.
Poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie:
Zarząd Spółki zamierza wykonać postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. tj. przystąpić do emisji na warunkach prospektu emisyjnego spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5.11.2019 r. oraz zgodnie z jej harmonogramem opublikowanym przez zarząd tej spółki raportem bieżącym nr 62/2019 z dnia 07.11.2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki transakcji objęcia pakietu akcji wtórnej emisji akcji spółki zależnej oraz dokonanie transakcji zbycia przez Spółkę praw poboru wtórnej emisji akcji spółki zależnej. Podjęcie przez Radę Nadzorczą przedmiotowej uchwały umożliwia realizację Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.11.2019 roku, o której mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-15 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-11-15 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.