REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

2020-10-21 19:42
publikacja
2020-10-21 19:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
odpowiedzi_na_pytania_akcjonariusza.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-21
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Emitenta pytania dotyczące przedstawienia informacji dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na realizację inwestycji Polimery Police a w szczególności o przedstawienie:

1. dotychczasowego wpływu pandemii COVID-19 na pierwotny harmonogram realizacji tej inwestycji;
2. dotychczasowego wpływu pandemii COVID-19 na pierwotnie zakładane koszty realizacji inwestycji;
3. obecnej sytuacji na placu budowy inwestycji Polimery Police (m.in. stopniu zaangażowania
osobowego w realizację inwestycji w stosunku do planu, sytuacji pandemicznej wśród zespołu realizującego prace budowlane, podjętych i planowanych działania mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi pandemii wśród zespołu, przedstawienie możliwego wpływu pandemii COVID-19 na harmonogram realizacji inwestycji, podjętych i planowanych działaniach mających na celu realizację inwestycji Polimery Police zgodnie z harmonogramem);
4. obecnie szacowanego wpływu pandemii COVID-19 na dodatkowe zwiększenie kosztów realizacji inwestycji w tym przedstawienie ryzyka zwiększenia tych kosztów po stronie Grupy Azoty S.A.;
5. innych okolicznościach dotyczących realizacji inwestycji Polimery Police, które w ocenie Zarządu Grupy Azoty S.A. należy uwzględniać jako ryzyko mające wpływ na realizację tej inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami.


Emitent przedstawia w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
odpowiedzi na pytania akcjonariusza.pdfodpowiedzi na pytania akcjonariusza.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-21 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-10-21 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki