31,1000 zł
0,32% 0,1000 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent", „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnych zdarzeń
o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2019.
Zarząd Emitenta przeprowadził analizę przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości i konieczność dokonania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki, w tym posiadanych akcji spółek zależnych oraz aktywów tych spółek ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w wyniku czego stwierdzono konieczność przeprowadzenia testów na utratę wartości. W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono konieczność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej Emitenta Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. Okoliczność ta wynika z obserwowanego załamania na rynku siarki, zarówno w aspekcie wolumenów sprzedaży, jak i cen.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco:
- wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA: – 28,8 mln zł
- wpływ na skonsolidowany wynik netto: –23,4 mln zł.
Odpis dotyczący majątku trwałego na poziomie sprawozdania skonsolidowanego skutkuje koniecznością dokonania odpisu wartości akcji spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w sprawozdaniu jednostkowym Grupy Azoty S.A. na kwotę 32,2 mln zł.
Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na jednostkowe wyniki Emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco:
- wpływ na jednostkowy wynik netto: – 32,2 mln zł.
Odpis wartości akcji obciąży koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBITDA Spółki za 2019 rok.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przeprowadził analizę dotyczącą możliwości wykorzystania aktywa z tytułu przyszłych korzyści wynikających z części działalności Spółki prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (dalej: „SSE”) w zakresie Wytwórni Poliamidów II.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka ujęła składnik aktywów z tytułu korzyści jakie przewidywała wówczas uzyskać w związku z prowadzeniem działalności w SSE w wysokości odpowiadającej prognozowanym oszczędnościom podatkowym na działalności strefowej, co zostało oszacowane na kwotę 25,9 mln zł. Wartość ta została zaktualizowana na dzień 30 czerwca 2019 roku do poziomu 21,5 mln zł. Ponieważ w związku z poniesieniem straty na działalności w SSE w 2019 roku oraz trudnych perspektyw tej działalności w najbliższych okresach realizacja tego aktywa nie jest pewna, podjęta została decyzja o jego rozwiązaniu.

Rozwiązanie aktywa nie będzie miało wpływu na jednostkowy i skonsolidowany wynik EBITDA, lecz wyłącznie na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto za 2019 rok w kwocie - 21,5 mln zł.

Sprawozdania finansowe Emitenta za 2019 rok są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-25 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2020-03-25 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.