35,9000 zł
0,22% 0,0800 zł
Grupa Azoty SA (ATT)

GRUPA AZOTY SA: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-04
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Azoty S.A. (dalej: „Emitent”), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 4 marca 2019 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach (dalej: „Grupa Azoty Puławy”), dotyczącą przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 spółki Grupa Azoty Puławy, tj. o dokonaniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 6,39 mln zł w jej spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów S.A., przekazuje do publicznej wiadomości informację, że powyższe zdarzenie obniży wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Emitenta o ww. kwotę.

Przedmiotowy odpis aktualizujący jest kolejnym odpisem zmniejszającym wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Emitent informował o dokonanych uprzednio odpisach w raportach bieżących nr 17/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku, nr 4/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, nr 39/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku oraz nr 38/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Suma odpisów aktualizujących wartość instalacji przerobu tłuszczów na 31 grudnia 2018 roku po dokonaniu powyższego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta wynosi 56,2 mln zł.
Zastrzeżenie: Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2018 są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty S.A. za rok 2018 roku nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-04 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2019-03-04 Paweł Łapiński Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.