REKLAMA

GROCLIN: Zmiany w składzie organów Statutowych Emitenta

2021-07-27 17:25
publikacja
2021-07-27 17:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Zmiany w składzie organów Statutowych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent") informuje, że w dniu 23 lipca 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pana Jörg-Holger Hornig, informujące o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 25 lipca 2021 r.

Rada Nadzorcza, korzystając z upoważnienia wynikającego z treści § 17 ust. 10 Statutu Spółki, w trybie kooptacji, powołała do składu Rady Nadzorczej Panią Anetą Burczyńską z dniem 26 lipca 2021 r.

Pani Aneta Burczyńska od 2014 r. wykonuje zawód radcy prawnego. W okresie poprzedzającym powołanie do Rady Nadzorczej Emitenta pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej HD GROUP Spółka Akcyjna, MGI INVEST GROUP Spółka Akcyjna oraz Członka Zarządu Nova Agro Invest Spółka z o.o.
Pani Aneta Burczyńska od szeregu lat jako doradca prawny specjalizuje się w obsłudze projektów inwestycyjnych, na bieżąco doradzając podmiotom z sektora prywatnego oraz publicznego.
Pani Aneta Burczyńska poza przedsiębiorstwem Emitenta prowadzi działalność obejmującą świadczenie pomocy prawnej dla przedsiębiorców. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta. Ponadto Pani Aneta Burczyńska nie uczestniczy jako wspólnik lub członek organów w podmiocie (spółka kapitałowa, osobowa lub cywilna), którego działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta.
Pani Aneta Burczyńska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto, z dniem 1 września 2021 r. Rada Nadzorcza powoła do składu Zarządu GROCLIN S.A. na stanowisko Członka Zarządu Pana Michała Seidel. Pan Michał Seidel pełni funkcję Członka Zarządu eGroclin Spółka z o.o. a w ramach uczestnictwa w Zarządzie Emitenta będzie także odpowiedzialny za projekt elektromobilności ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia na rynek rowerów elektrycznych pod marką GROCLIN.

Pan Michał Seidel jest absolwentem i doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w marketingu i strategii oraz wprowadzaniu nowych marek na rynek, które zdobywał pracując w agencjach reklamowych jako dyrektor zarządzający. Swoją praktyczną wiedzę wykorzystywał podczas pracy jako wykładowca na uczelniach wyższych.
Pan Michał Seidel poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu eGroclin Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Good People Sp. z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Michał Seidel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Michał Seidel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-27 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki