REKLAMA

GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

2021-06-24 14:14
publikacja
2021-06-24 14:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka”/”Emitent”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Piotra Gałązki na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Piotra Gałązki w nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także szeroka wiedza w branży, w której funkcjonuje Spółka. Pan Piotr Gałązka pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Piotra Gałązki
Wykształcenie:
1983 – ukończenie studiów magisterskich w SGPiS (obecnie SGH)
1990 – ukończenie studiów podyplomowych w Manchester School of Management (UMIST)
Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
1982 – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa – stażysta
1982 -1984 – CHZ Ciech Biuro Polfa (eksport farmaceutyków) – handlowiec
1984 -1989 – CHZ Ciech Biuro Technochem (eksport/import technologii chemicznych) – handlowiec, później menedżer
1991 – Polish Investment Company S.A. (doradztwo finansowe) – menedżer
1991-1997 – Business Management and Finance S.A. – menedżer, później członek zarządu
1997-2013 - BRE Corporate Finance S.A. – członek zarządu, prezes zarządu od 2002 r.
2014 – 2021 – Przewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
od 2014 – partner w Axelia Partners Spółka z o.o.

Pan Piotr Gałązka posiada ponad trzydzieścii lat doświadczenia w konsultingu, uczestniczył w licznych projektach doradczych m.in. prywatyzacjach, M&A (na rzecz sprzedającego jak i kupującego), ofertach publicznych (IPO, SPO). Nadzorował złożone projekty finansowe, skomplikowane transakcje M&A połączone z aranżowaniem finansowania. Doradzał organom administracji państwowej (Ministerstwu Skarbu Państwa, Ministerstwu Finansów, Agencji Rozwoju Przemysłu), różnym polskim firmom, w tym PKN Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty S.A., Ciech S.A., Neuca S.A., Morpol S.A., TFI KGHM, PHF S.A. oraz wielu zagranicznym inwestorom takim jak Lafarge, Blue Circle, Altana Pharma, Nycomed, Ladish Co. Inc., Intermarket, Ghelamco, fundusze private equity.
Pan Piotr Gałązka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Axelia Partners Spółka z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Piotr Gałązka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki