REKLAMA

GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

2021-06-24 14:12
publikacja
2021-06-24 14:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Jörga-Holgera Horniga na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Jörga-Holgera Horniga w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Jörg-Holger Hornig swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Jörg-Holger Hornig pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Jörga-Holgera Horniga
Wykształcenie i kwalifikacje:
09.1969 - 08.1979 – Liceum Ogólnokształcące w Kleinmachnow
Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
09.1979 - 02.1982 – kształcenie na pracownika instalacji elektrycznych, Elektroonlagen Heilmonn, 14532 Kleinmochnow, Niemcy
03.1982 - 06.1986 – Kierownik serwisu i działu konserwacji, instalacje medyczne Teltow GmbH, 14513 Teltow, Niemcy
07.1986 - 02.1991– Członek zarządu, Firma S. Hornig, 14532 Kleinmachnow, Niemcy
11.1987 - 05.1989 – Zasadnicza służba wojskowa NVA, 14822 Brück, Niemcy
09.1989 - 06.1990 – Kształcenie na mistrza elektryki w Izbie Przemysłu i Handlu,14467 Potsdam, Niemcy
03.1991 - 09.1993 – Dystrybucja systemów ostrzegających, sygnalizujących oraz komunikacyjnych Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Berlin (W&G KT-B), 13365 Berlin, Niemcy
10.1993 - 03.1995 – Kierownik działu sprzedaży systemów ostrzegających i sygnalizujących północ/wschód, Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Eningen (W&G KT), 72800 Eningen, Niemcy
04.1995 - 12.2005 – Samodzielny przedstawiciel handlowy, własna działalność (produkty W&G, północ/wschód), 14532 Kleinmachnow, Niemcy
04.2002 – Wspólnik zarządzający, Signalconcept Hornig GmbH, Dystrybucja systemów ostrzegających i sygnalizujących, systemy kablowe pojazdów specjalnych, 14513 Teltow, Niemcy
Od 11.2008 – Wspólnik zarządzający, Kabelconcept Hornig GmbH - spółka kupiecka, dystrybucyjna oraz handlowa, 14513 Teltow, Niemcy
2014 – 2021 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Jörg-Holger Hornig poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję wspólnika zarządzającego spółki Kabelconcept Hornig GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Jörg-Holger Hornig nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Jörg-Holger Hornig nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki