REKLAMA

GROCLIN: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

2021-06-24 14:07
publikacja
2021-06-24 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 23 czerwca 2021 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Wilfrieda Gerstnera w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Wilfried Gerstner swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Wilfried Gerstner pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera
Wykształcenie:
1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu
1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie
Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
1973–1990 – VEB SANITÄRPOTZELLAN DRESDEN
1973-1974 – inżynier ds. rozwoju
1973-1974 – menedżer laboratorium
1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania
1980-1982 – główny inżynier
1982-1984 – dyrektor produkcji
1984-1990 – dyrektor generalny
07.1990–12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający
01.1992–10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny
11.1994–02.19994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny
03.1997–08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu
09.1999–10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki
11.2000–01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki
02.2007–menedżer projektów produkcji ceramiki
03.2007–12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki
Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu
Od 10.2013 – emeryt.
2014 – 2021 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.
Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Wilfried Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-24 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki