REKLAMA

GROCLIN: Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki.

2021-07-01 11:30
publikacja
2021-07-01 11:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Groclin S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powzięciu uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
Rada Nadzorcza Groclin S.A.:
• Piotr Gałązka - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 17 ZWZ)
• Pan Michał Głowacki - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 21 ZWZ)
• Pan Wilfried Gerstner - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 18 ZWZ)
• Pan Mike Gerstner - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 19 ZWZ)
• Pan Jörg-Holger Hornig - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 20 ZWZ)

Informacje dotyczące Pana Piotra Gałązki:

Wykształcenie:
1983 – ukończenie studiów magisterskich w SGPiS (obecnie SGH)
1990 – ukończenie studiów podyplomowych w Manchester School of Management (UMIST)
Pan Piotr Gałązka włada językiem polskim, angielskim oraz rosyjskim.
Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
1982 – Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa – stażysta
1982 -1984 – CHZ Ciech Biuro Polfa (eksport farmaceutyków) – handlowiec
1984 -1989 – CHZ Ciech Biuro Technochem (eksport/import technologii chemicznych) – handlowiec, później menedżer
1991 – Polish Investment Company S.A. (doradztwo finansowe) – menedżer
1991-1997 – Business Management and Finance S.A. – menedżer, później członek zarządu
1997-2013 - BRE Corporate Finance S.A. – członek zarządu, prezes zarządu od 2002 r.
2014 – 2021 – Przewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
od 2014 – partner w Axelia Partners Spółka z o.o.

Pan Piotr Gałązka posiada ponad trzydzieścii lat doświadczenia w konsultingu, uczestniczył w licznych projektach doradczych m.in. prywatyzacjach, M&A (na rzecz sprzedającego jak i kupującego), ofertach publicznych (IPO, SPO). Nadzorował złożone projekty finansowe, skomplikowane transakcje M&A połączone z aranżowaniem finansowania. Doradzał organom administracji państwowej (Ministerstwu Skarbu Państwa, Ministerstwu Finansów, Agencji Rozwoju Przemysłu), różnym polskim firmom, w tym PKN Orlen S.A., Anwil S.A., Grupa Azoty S.A., Ciech S.A., Neuca S.A., Morpol S.A., TFI KGHM, PHF S.A. oraz wielu zagranicznym inwestorom takim jak Lafarge, Blue Circle, Altana Pharma, Nycomed, Ladish Co. Inc., Intermarket, Ghelamco, fundusze private equity.

Pan Piotr Gałązka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Axelia Partners Spółka z o.o., przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Piotr Gałązka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Informacje dotyczące Pana Michała Głowackiego:

Radca prawny od 2005 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
W 2001 r. Pan Michał Głowacki ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005 – 2012 – wspólnik zarządzający kancelarii Dittmajer Głowacki Awedyk Sp.k. Pan Michał Głowacki jest obecnie wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki Sp.k. z siedzibą w Warszawie.
Przebieg kariery zawodowej (pełnione funkcje):
2005 – 2008 – prokurent W.KRUK Spółka Akcyjna.
2009 – 2010 – prokurent Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „POLMOS” Spółka Akcyjna
2004 – 2012 – członek Zarządu MELAGRIS Spółka z o.o.
2007 – 2008 – członek Zarządu PayUp Polska Spółka Akcyjna
2003 – 2006 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka z o.o.
2004 – 2006 – członek Rady Nadzorczej RYTOSZTUKA Spółka z o.o.
2006 – 2008 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka Akcyjna
2006 – 2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej ATVERTIN Spółka z o.o.
2009 – 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne WIWA Spółka z o.o.
2009 – 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej BLUE SOLUTIONS Spółka z o.o.
2011 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej DIGI FRAME Spółka z o.o.
2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej MGI INVEST GROUP Spółka Akcyjna
2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej HD GROUP Spółka Akcyjna

Obecnie:
Członek Rady Nadzorczej MBROKER NET Spółka z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej CORIS LEX SERVICES Spółka z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIDROP Spółka z o.o.
2014 – 2021 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Michał Głowacki doradza w sprawach bieżących wielu podmiotom z sektora produkcyjnego, budowlanego, handlu, ubezpieczeń i finansów – w tym notowanych na GPW.

Jak wynika z oświadczenia Pana Michała Głowackiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Michał Głowacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera:

Wykształcenie:
1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu
1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie
Pan Wilfried Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
1973–1990 – VEB SANITÄRPOTZELLAN DRESDEN
1973-1974 – inżynier ds. rozwoju
1973-1974 – menedżer laboratorium
1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania
1980-1982 – główny inżynier
1982-1984 – dyrektor produkcji
1984-1990 – dyrektor generalny
07.1990–12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający
01.1992–10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny
11.1994–02.19994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny
03.1997–08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu
09.1999–10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki
11.2000–01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki
02.2007–menedżer projektów produkcji ceramiki
03.2007–12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki
Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu
Od 10.2013 – emeryt
2014 – 2021 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wilfried Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Informacje dotyczące Pana Mike’a Gerstnera:

Wykształcenie i kwalifikacje:
1997 - Służba cywilna
1996-2003 Studia na Uniwesrystecie Drezdeńskim na kierunku Transport i Logistyka
2003 - tytuł: “Business Economist for Transportation and Logistics”
2003 – obecnie Dyrektor Zarządzający i właściciel przedsiębiorstwa Tennistown GmbH
2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.
Pan Mike Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

Pan Mike Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego spółki Tennistown GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Mike Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Mike Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Informacje dotyczące Pana Jörga-Holgera Horniga:

Wykształcenie i kwalifikacje:
09.1969 - 08.1979 – Liceum Ogólnokształcące w Kleinmachnow
Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
09.1979 - 02.1982 – kształcenie na pracownika instalacji elektrycznych, Elektroonlagen Heilmonn, 14532 Kleinmochnow, Niemcy
03.1982 - 06.1986 – Kierownik serwisu i działu konserwacji, instalacje medyczne Teltow GmbH, 14513 Teltow, Niemcy
07.1986 - 02.1991– Członek zarządu, Firma S. Hornig, 14532 Kleinmachnow, Niemcy
11.1987 - 05.1989 – Zasadnicza służba wojskowa NVA, 14822 Brück, Niemcy
09.1989 - 06.1990 – Kształcenie na mistrza elektryki w Izbie Przemysłu i Handlu,14467 Potsdam, Niemcy
03.1991 - 09.1993 – Dystrybucja systemów ostrzegających, sygnalizujących oraz komunikacyjnych Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Berlin (W&G KT-B), 13365 Berlin, Niemcy
10.1993 - 03.1995 – Kierownik działu sprzedaży systemów ostrzegających i sygnalizujących północ/wschód, Wandel & Goltermann technika komunikacyjna Eningen (W&G KT), 72800 Eningen, Niemcy
04.1995 - 12.2005 – Samodzielny przedstawiciel handlowy, własna działalność (produkty W&G, północ/wschód), 14532 Kleinmachnow, Niemcy
04.2002 – Wspólnik zarządzający, Signalconcept Hornig GmbH, Dystrybucja systemów ostrzegających i sygnalizujących, systemy kablowe pojazdów specjalnych, 14513 Teltow, Niemcy
Od 11.2008 – Wspólnik zarządzający, Kabelconcept Hornig GmbH - spółka kupiecka, dystrybucyjna oraz handlowa, 14513 Teltow, Niemcy
2014 – 2021 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Jörg-Holger Hornig poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję wspólnika zarządzającego spółki Kabelconcept Hornig GmbH przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jörg-Holger Hornig nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jörg-Holger Hornig nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki