GROCLIN: Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.

2020-07-28 15:16
publikacja
2020-07-28 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Podpisanie aneksu do umowy z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka") informuje, że w dniu 27 lipca 2020 Spółka otrzymała z mBank Spółka Akcyjna Aneks nr 17 do Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa z dnia 5 lipca 2013 r. Na podstawie zawartego aneksu Bank udostępnił Spółce oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej Groclin produkty finansowe do kwoty 1.442.000,00 EUR na okres do dnia 31 stycznia 2022 roku. Jednocześnie zostało zmniejszone zadłużenie Spółki w udostępnionej linii kredytowej w ramach tej umowy o kwotę 1.070.000,00 EUR, która była kaucją pieniężną stanowiącą zabezpieczenie niniejszej umowy.
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-28 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki