REKLAMA

GROCLIN: Informacja o przyjęciu nowej strategii rozwoju oraz rekomendowanych kierunkach działalności Emitenta wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej w branży motoryzacyjnej

2021-04-28 09:12
publikacja
2021-04-28 09:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GROCLIN
Temat
Informacja o przyjęciu nowej strategii rozwoju oraz rekomendowanych kierunkach działalności Emitenta wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej w branży motoryzacyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") nawiązując do publikowanych dotychczas wiadomości dotyczących sytuacji rynkowej Emitenta w kontekście sytuacji panującej w branży motoryzacyjnej oraz sektorach pokrewnych, mając na uwadze prowadzone od szeregu miesięcy intensywne prace mające na celu zbudowanie alternatywny dla obecnego profilu działalności Emitenta informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki przyjął podstawowe założenia do nowej strategii działalności Emitenta obejmującej przede wszystkim zaangażowanie Emitenta w sektorze szerokorozumianej elektromobliności oraz zaangażowanie w odnawialne źródła energii w połączeniu z budową potencjału oraz kompetencji w sektorze inteligentnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego.
Aktualna sytuacja majątkowa oraz organizacyjna Emitenta jest efektem prowadzonych od szeregu lat procesów restrukturyzacyjnych, których celem było dostosowanie działalności Emitenta do warunków rynkowych i osiągnięcie stałego poziomu rentowności. Efekty prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych, zakończonych w IV kwartale 2019 r. zostały zniweczone na skutek załamania branży motoryzacyjnej w roku 2020 na skutek pandemii.
Pomimo podejmowania wielu wysiłków, Zarządowi Spółki, nie udało się odbudować dotychczasowego (sprzed okresu pandemii) potencjału. Podejmowane działania obejmowały pozyskanie nowych klientów z branż okołomotoryzacyjnych, jak również możliwość wejścia w alianse z innymi producentami/wytwórcami poszyć oraz oferujących dostawy dla przemysłu motoryzacyjnego, a także pozyskanie inwestora dla Spółki.
Analizując niekorzystny trend, Zarząd Spółki od roku 2018 poszukiwał alternatywy dla kontynuowania działalności oraz rozwoju GRUPY GROCLIN. Jednocześnie działania te, z uwagi na sytuację finansową Emitenta, miały w założeniu maksymalne ograniczenie kosztów. W roku 2018 główny akcjonariusz Emitenta tj. Gerstner Managementholding GmbH („GMH”) rozpoczął realizację projektu pilotażowego związanego z budową nowoczesnego portalu rowerowego jako wstępu do budowy bazy dla rozpoczęcia produkcji/sprzedaży rowerów. Całość projektu została zrealizowana ze środków własnych GMH, a efektem powstanie nowoczesnego portalu ww.multibike.pl.
Realizacja drugiego etapu projektu rozpoczęła się w roku 2020 i objęła projekt budowy/produkcji rowerów elektrycznych pod marką GROCLIN. Projekt ten realizowany we współpracy z Emitentem zakładał produkcję próbnej partii rowerów oraz akcesoriów do rowerów elektrycznych w postaci stacji ładujących. Pozytywne efekty, jak również bardzo obiecujące prognozy spowodowały, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o pełnym zaangażowaniu Emitenta w realizację tego projektu i rozpoczęciu procesu przejęcia projektu od obecnego podmiotu tj. spółki eGROCLIN Spółka z o.o. Obecnie prowadzony jest proces wyceny tej spółki i w zależności od decyzji akcjonariuszy profil działalności Emitenta zostanie rozszerzony o produkcję i sprzedaż rowerów elektrycznych. Kontynuacja tego projektu będzie wymagała przeprowadzenia znaczących inwestycji, jednakże obecne dane, którymi dysponuje Zarząd wskazują, że jest to segment bardzo zyskowny, a marka GROCLIN jako marka rowerów elektrycznych oraz tych rodzajów towarów i usług, które związane są z elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii oraz inteligentnymi rozwiązaniami dla budownictwa mieszkaniowego, bardzo dobrze postrzegana.
Projekt zaangażowania w oferowanie inteligentnych rozwiązań dla budownictwa mieszkaniowego Emitent również prowadzi ze spółką powiązaną z GMH tj. AUTOMATIQ Spółka z o.o. Jest to drugi kluczowy projekt prowadzony przez GMH we współpracy z Emitentem, którego celem jest zaoferowanie na rynku, powszechnemu odbiorcy, pakietu świadczeń z dziedziny inteligentnych domów. Projekt ten prowadzony od kilku lat, przeszedł już wszystkie fazy oceny akceptacji rynkowej i obecnie AUTOMATIQ Spółka z o.o. z powodzeniem oferuje na rynku usługi w zakresie montażu szeregu instalacji służących do obsługi domów mieszkalnych oraz mieszkań. Włączenie tego rentownego projektu w struktury Emitenta pozwoli na poprawę pozycji rynkowej oraz poszerzenie oferty i uzyskanie znacznie większego efektu skali.
Decydując się na zaangażowanie w nowe obszary, Zarząd Spółki będzie rekomendował akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwał umożliwiających pozyskanie środków na inwestycje w te projekty, które z całą pewnością pozwolą na wykorzystanie potencjału marki GROCLIN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki