REKLAMA

GREMI MEDIA S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej.

2021-07-06 20:27
publikacja
2021-07-06 20:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-06
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Gremi Media S.A. „Emitent”, informuje, że w dniu 6.07.2021 r. został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 05.07.2016 r. zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach „Bank”. Najistotniejszymi elementami ww. aneksu jest wydłużenie terminu spłaty kredytów objętych Umową Wieloproduktową - ostateczny termin spłaty całości zadłużenia wynikającego z Umowy Wieloproduktowej został ustalony dla kredytu obrotowego na dzień 6 lipca 2023 r. oraz dla gwarancji bankowych na dzień 2 lipca 2024 r., ustalenie limitu kredytowego na kwotę 11.300.000,- zł, rezygnacja Banku z niektórych zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej w szczególności w postaci zastawów rejestrowych na zbiorach aktywów obejmujących w szczególności prawa i wierzytelności związane ze znakami towarowymi należącymi do Emitenta, akcjami e-Kiosk S.A. należącymi do Emitenta, poręczenia cywilnego e-Kiosk S.A. oraz odnowienie dotychczasowych zabezpieczeń. Aneks obejmuje zmianę na korzystniejsze, z punktu widzenia Emitenta, warunki finansowe Umowy Wieloproduktowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-06 TOMASZ JAŻDŻYŃSKI PREZES ZARZĄDU
2021-07-06 JAROSŁAW MACHOCKI CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki