REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

GPW: Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy

2022-07-26 14:40
publikacja
2022-07-26 14:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 19/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda", „GPW”, „Spółka”) informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 26 lipca 2022 r. udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy, polegającej na powołaniu w skład Zarządu Giełdy Pana Adama Młodkowskiego i powierzeniu mu funkcji Członka Zarządu ds. finansów.

Jednocześnie GPW informuje, że w dniu dzisiejszym zostało doręczone Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o zrzeczeniu się przez Giełdę prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a tym samym decyzja KNF o udzieleniu zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy stała się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 20/2022Date: 26 July 2022Legal basis:
Article 56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic
informationTopic: Polish Financial Supervision Authority
approval of a change on the GPW Management BoardContent:In
reference to Current Report No. 19/2022 of 1 July 2022, the Warsaw Stock
Exchange (“Exchange”, “GPW”, “Company”) informs that today it has become
aware that the Polish Financial Supervision Authority (“KNF”) approved
the change on the Exchange Management Board concerning the appointment
of Mr Adam Młodkowski as the Member of the Exchange Management Board,
responsible for managing the financial actions.Furthermore, GPW
announces that declarations have been delivered today to the KNF to the
effect that the Exchange waives the right to request the re-examination
of the case, which makes the decisions of KNF approving the change to
the Exchange Management Board final.Legal basis:§ 5 (5) of
the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current
and periodic information provided by issuers of securities and on
conditions under which information required by legal regulations of a
third country may be recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Piotr Borowski Członek Zarządu
2022-07-26 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki