Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-06
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. pan Jarosław Dominiak, Członek Rady Nadzorczej GPW, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem dzisiejszym, z przyczyn osobistych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 19/2017Date: 6 March 2017Topic: Resignation of
a member of Supervisory BoardLegal basis: Article 56.1(2) of the Act
on Public Offering – current and periodic informationContent:The
Warsaw Stock Exchange (“Exchange”) informs that on 6 March 2017 Mr.
Jarosław Dominiak, member of the Exchange Supervisory Board, resigned
from his position with effect from today, for personal reasons.Legal
basis: § 5.1 (21) of the Regulation of the Minister of Finance of 19
February 2009 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-06 Paweł Dziekoński Wiceprezes Zarządu
2017-03-06 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.