Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2018

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do Raportów Bieżących: nr 5/2019 z dnia 29 marca 2019 r. i nr 6/2019 z dnia 29 marca 2019 r. informuje, że w dniu 15 maja 2019 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 19 lipca 2019 r. jako dnia dywidendy oraz 2 sierpnia 2019 r. jako dnia wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).
.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 10/2019Date: 15 May 2019Topic: Proposal of
the Exchange Management Board on dividend record date and dividend
payment date for the dividend for 2018Legal basis: Article 17 (1) of
MAR – Inside informationContent:The Management Board
of the Warsaw Stock Exchange (“Company”) further to the Current Reports:
No. 5/2019 of 29 March 2019 and No. 6/2019 of 29 March 2019, informs
that on 15 May 2019 it has made a decision on proposing to the Ordinary
General Meeting of the Company the dates: 19 July 2019 as the dividend
record date and 2 August 2019 as the dividend payment date.Legal
basis: Article 17 (1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Legal Journal L 173) (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-15 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
2019-05-15 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.