REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GPW Benchmark zajmie się fixingiem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

2017-06-28 13:20
publikacja
2017-06-28 13:20
GPW Benchmark zajmie się fixingiem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
GPW Benchmark zajmie się fixingiem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR
fot. Krystian Maj / / FORUM

Od 30 czerwca 2017 r. to GPW Benchmark zajmie się publikacją fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Obsługę tego procesu przejmie od Stowarzyszenia ACI Polska. Rozpoczęcie publikacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez GPW Benchmark jest następstwem przejęcia obsługi tego procesu od Stowarzyszenia ACI Polska. Nowy regulamin, który wejdzie w życie 30 czerwca wprowadza zmiany w zakresie organizatora fixingu stawek referencyjnych oraz agenta kalkulacyjnego - obie funkcje sprawować będzie GPW Benchmark.

Zmiana organizatora oraz agenta kalkulacyjnego na GPW Benchmark nie będzie skutkować zmianami w zakresie dotychczasowej metodologii i godzin publikacji stawek referencyjnych.

Przejęcie organizacji fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR to pierwszy etap dostosowania się do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nakładanych na instytucje obliczające wskaźniki referencyjne

Dotychczasowy organizator fixingu stawek referencyjnych ACI Polska zdecydował o rezygnacji z pełnienia funkcji organizatora w wyniku wprowadzenia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszu inwestycyjnego.

GPW Benchmark podejmuje również działania w celu zapewnienia spójności metodologii tworzenia stawek referencyjnych rynku pieniężnego w Polsce z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r., które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Proces ten jest realizowany we współpracy z bankami – uczestnikami fixingu WIBID i WIBOR.

Stawki referencyjne WIBID i WIBOR

Stawka WIBOR jest obliczana od 1991 r., zaś stawka WIBID – od 1995 r. Publikowane o 11:00 stawki są uśrednionymi poziomami, po których banki są skłonne zawierać transakcje na rynku pieniężnym. Od początku za proces organizacji fixingu stawek odpowiadało Stowarzyszenie ACI Polska, funkcjonujące wcześniej pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych FOREX Polska. Obecnie każda ze stawek jest obliczana dla dziewięciu różnych terminów. Stawki WIBID i WIBOR należą do najważniejszych i najszerzej stosowanych stawek referencyjnych w polskim systemie finansowym. Szacuje się, że są one wskaźnikiem bazowym dla umów kredytowo-depozytowych o wartości 850 mld zł, obligacji Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu oraz obligacji 147 emitentów notowanych na Catalyst. Ponadto służą do wyceny szeregu instrumentów finansowych oraz pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

B.pl GPW

Źródło:Bankier24
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki