WAŻNE

GO TFI kwestionuje nałożenie sankcji przez KNF, zapowiada działania prawne

2019-12-20 13:22
publikacja
2019-12-20 13:22

GO TFI kwestionuje podstawy sankcji nałożonych przez KNF i ocenia zarzuty Komisji jako krzywdzące - podało GO TFI w komunikacie prasowym. Firma zapowiada złożenie w sądzie wniosku o zabezpieczenie natychmiastowej wykonalności decyzji KNF oraz wystąpienie m.in. z roszczeniami cywilnymi.

/ fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

"Jesteśmy głęboko poruszeni skalą sankcji nałożonych 19.12.2019 przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Kwestionujemy ich podstawy i podejmiemy przewidziane prawem działania w celu ochrony interesu uczestników funduszy, akcjonariuszy spółki oraz dobrego imienia GO TFI i osób zarządzających" - napisano w komunikacie.

"Przytoczone w komunikacie Komisji zarzuty są krzywdzące i nie informują o przestrzeni do interpretacji wskazanych przepisów. GO TFI złoży w sądzie wniosek o zabezpieczenie natychmiastowej wykonalności decyzji KNF oraz podejmie wszelkie formy sprzeciwu, w tym cywilne roszczenia" - dodano.

GO TFI oceniło w komunikacie jako "niezrozumiałe" karanie za brak ofert nabycia na rynku oraz spłacanie zobowiązań funduszu i spółek celowych.

"Również pasywne przekroczenia limitów, w większości dostosowane, zostały potraktowane z surowością odbiegającą od dotychczasowej praktyki KNF" - dodano.

Komisja Nadzoru Finansowego w czwartek cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności przez GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz nałożyła na firmę łącznie 6,5 mln zł kar.

Kara w wysokości 5 mln zł nałożona została w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób "nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także niezgodny z najlepiej pojętym interesem zarządzanych funduszy oraz uczestników tych funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego". W związku z oceną KNF, że to naruszenie było rażące, Komisja zdecydowała o cofnięciu Towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności - sankcja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Kara w wysokości 1 mln zł nałożona została za naruszenie przez GO Fund FIZ w zakresie działalności wydzielonego subfunduszu subGO Fund Wierzytelności w związku z dokonywaniem lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu.

Kara pieniężna w wysokości 500 tys. zł nałożona została za dokonywanie przez GO Fund Property FIZ lokat w sposób niezgodny z limitami inwestycyjnymi określonymi w ustawie oraz statucie funduszu.

Wszystkie naruszenia zostały stwierdzone przez KNF w okresie od 30 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez GO TFI reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy. Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie trzy miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. W tym czasie depozytariusz powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem.

Na koniec 2018 roku aktywa funduszy zarządzanych przez GO TFI wzrosły o 21 proc. do 1,65 mld zł. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (1)

dodaj komentarz
degrengolada
płacz, lament i zawodzenie. Ubierzcie spodnie.

Powiązane: Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki