REKLAMA

GLOBAL COSMED S.A.: Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok

2020-09-14 17:05
publikacja
2020-09-14 17:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-14
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Rewizja prognozy wyników finansowych na 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. przekazuje do publicznej wiadomości rewizję prognozy wyników finansowych na 2020 rok:

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Global Cosmed: 348 mln zł.
Skonsolidowana EBITDA grupy kapitałowej Global Cosmed: 28 mln zł.

EBITDA definiowana jest jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację oraz o odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych.

Przedstawiona powyżej prognoza skonsolidowanego wyniku Global Cosmed S.A. uwzględnia osiągnięty dotychczas wynik finansowy, jak również potencjalne ryzyko wynikające z otoczenia ekonomicznego. Ze względu na wiele niewiadomych związanych z rozwojem pandemii Covid-19 należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do planów dotyczących drugiej połowy roku.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-14 Paweł Szymonik Członek Zarządu
2020-09-14 Grażyna Łyżwińska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki