REKLAMA

GLOBAL COSMED S.A.: Rekomendacja Zarządu Global Cosmed S.A. w zakresie wypłaty dywidendy za 2020 rok

2021-04-21 17:27
publikacja
2021-04-21 17:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat

Rekomendacja Zarządu Global Cosmed S.A. w zakresie wypłaty dywidendy za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Global Cosmed S.A. („Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę nr 1/4/2021 w zakresie rekomendacji podziału zysku netto za 2020 rok, zawierającą propozycję wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki informuje, iż działając w oparciu o zapisy polityki dywidendowej, zamierza rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki podział zysku wypracowanego w roku 2020 w ten sposób, że z wypracowanego jednostkowego zysku netto w kwocie 14 110 233,25 zł, tytułem dywidendy, zostanie wypłacone akcjonariuszom 10 480 638,24 zł, tj. 0,12 zł na jedną akcję, co stanowi 37% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Global Cosmed wynoszącego 28 626 000 zł. Jest to zgodne z przyjętą polityką dywidendową, która przewiduje wypłatę minimum 35% skonsolidowanego zysku netto. Pozostała część zysku jednostkowego w kwocie 3 629 595,01 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy.

Niniejsza rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Andreas Mielimonka Prezes Zarządu
2021-04-21 Kamil Szlaga Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki