REKLAMA

GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.

2020-06-27 17:10
publikacja
2020-06-27 17:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-27
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Global Cosmed S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 26 czerwca 2020 r., podjęła uchwałę o powołaniu, od dnia 01 lipca 2020r., Pana Roberta Tomasz Koziatka do Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Członka jej Zarządu.

Pan Robert Koziatek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W 1987 roku ukończył Wydział Chemiczny, kierunek Inżynieria Chemiczna, gdzie kontynuując pracę naukową w 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Równocześnie na tej samej uczelni ukończył w 1991 roku Wydział Informatyki i Zarządzania.

Pan Robert KOZIATEK przez wiele lat był związany z grupą PZ Cussons, wiodącym brytyjskim producentem marek do pielęgnacji ciała oraz chemii gospodarczej, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie R&D, jakości, reengineeringu produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu zakładem produkcyjnym.
W latach 2017-18 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w VVF Sp. z o.o., spółce należącej do międzynarodowego koncernu (VVF Ltd.) specjalizującego się w produkcji i sprzedaży produktów do pielęgnacji ciała.

We wrześniu 2018 roku dołączył do spółki Global Cosmed S.A. obejmując funkcję COO.

Pan Robert Tomasz Koziatek złożył oświadczenie, iż nie posiada akcji w Global Cosmed S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-27 Andreas Mielimonka Prezes Zarządu
2020-06-27 Paweł Szymonik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki