REKLAMA

GLOBAL COSMED S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-09-18 08:33
publikacja
2020-09-18 08:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-18
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd GLOBAL COSMED S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywało się będzie za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r., poz. 1798, ze zm. z 2020r. poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-18 Paweł Szymonik Członek Zarządu
2020-09-18 Grażyna Łyżwińska Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki