REKLAMA

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.: Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Gwaranta za I półrocze 2020 roku

2020-09-30 16:32
publikacja
2020-09-30 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_nr_32-2020_Zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_nr_32-2020_Zalacznik_nr_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Temat
Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Gwaranta za I półrocze 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem audytora z przeglądu, jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited, za I półrocze 2020 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdanie przekazywane jest w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski.

Załączniki:
1. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Granbero Holdings Limited za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 r. wraz z raportem z przeglądu audytora;
2. Tłumaczenie sprawozdania na język polski.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.
Załączniki
Plik Opis
Raport nr 32-2020 Załącznik nr 1.pdfRaport nr 32-2020 Załącznik nr 1.pdf
Raport nr 32-2020 Załącznik nr 2.pdfRaport nr 32-2020 Załącznik nr 2.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Jarosław Jukiel Członek Zarządu Jarosław Jukiel
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki