GETIN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

2020-05-05 17:15
publikacja
2020-05-05 17:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_12_2020-05-05_zal_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_12_2020-05-05_zal_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-05
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu:
- treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz
- projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta.
Treść ww. uchwał i projektu uchwały stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Załączniki
Plik Opis
RB_12_2020-05-05_zal_1.pdfRB_12_2020-05-05_zal_1.pdf
RB_12_2020-05-05_zal_2.pdfRB_12_2020-05-05_zal_2.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-05 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-05-05 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki