GETIN: Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

2019-05-23 16:00
publikacja
2019-05-23 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal._1_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zal._2_Zyciorysy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że dzisiaj w trybie art. 401 § 4 k.s.h., LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, zgłosił Emitentowi projekty uchwał, dotyczące sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2019 r. w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Projekty uchwał oraz życiorysy zawodowe kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci złożyli oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto panowie Stanisław Wlazło i Adam Maciejewski złożyli oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
Plik Opis
zal. 1_Projekty uchwał.pdfzal. 1_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
zal. 2_Życiorysy.pdfzal. 2_Życiorysy.pdf Życiorysy kandydatów

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-23 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
2019-05-23 Krzysztof Florczak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki