GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2020-04-08 16:40
publikacja
2020-04-08 16:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_11_2020.04.08_PL_zal.1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_11_2020.04.08_PL_zal.2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-04-08
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 5 maja 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (dalej: „WZA”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta przy ul. Gwiaździstej 66 o godzinie 12:00, a także projekty uchwał mających być przedmiotem obrad WZA.

Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U.2019.623, t.j. z 02.04.2019 r.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z 20.04.2018 r.)
Załączniki
Plik Opis
RB_11_2020.04.08_PL_zal.1.pdfRB_11_2020.04.08_PL_zal.1.pdf
RB_11_2020.04.08_PL_zal.2.pdfRB_11_2020.04.08_PL_zal.2.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-08 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-04-08 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki