GETIN HOLDING: Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk

2020-04-08 16:41
publikacja
2020-04-08 16:41
Zważywszy na rekomendację Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) zalecającą spółkom publicznym niezwłoczną publikację raportu w systemie EBI o wdrożeniu do stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („Dobre praktyki”), która wcześniej nie była stosowana, Zarząd Getin Holding S.A. („Spółka”) informuje, że 8 kwietnia 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o przyjęciu do stosowania następujących rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w Dobrych praktykach:
a) I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo;
b) IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia;
c) IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Podstawa prawna: § 29 Regulaminu GPW
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki