1,1670 zł
1,30% 0,0150 zł
Getin Holding SA (GTN)

Aktualizacja informacji poufnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Aktualizacja informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. informuje, że dzisiaj, tj. dnia 20 marca 2020 r., w związku ze spełnieniem warunków określonych w warunkowej umowie sprzedaży 1 udziału („Udział”) stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO „Carcade” – spółki zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej pod numerem PSRN 1023900586181 („Carcade”) zawartej przez Emitenta dnia 29 listopada 2019 r. z Gazprombank Leasing JSC – spółką zarejestrowaną w Federacji Rosyjskiej pod numerem PSRN 1037728033606 oraz Novfintekh LLC - spółką zarejestrowaną w Federacji Rosyjskiej pod numerem PSRN 1027601305050, jako kupującymi (łącznie dalej: „Kupujący”) („Warunkowa Umowa Sprzedaży”), Emitent zawarł umowę sprzedaży Udziału z Kupującymi, która to umowa poddana została prawu rosyjskiemu („Lokalna Umowa Sprzedaży”).

Zgodnie z Lokalną Umową Sprzedaży Emitent przeniósł na Kupujących Udział w zamian za cenę wynoszącą łącznie 2.933.400.000 RUB (co stanowi równowartość 159.870.300 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2020 r.). Przeniesienie własności Udziału na Kupujących będzie skuteczne z chwilą rejestracji we właściwym rejestrze, zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej. Zapłata ceny za Udział odbyła się za pośrednictwem akredytyw otwartych przez Kupujących, a wypłata ceny na rzecz Emitenta nastąpi po rejestracji przeniesienia własności Udziału we właściwym rejestrze.

Zgodnie z Warunkową Umową Sprzedaży i Lokalną Umową Sprzedaży część ceny w wysokości 800.000.000 RUB (co stanowi równowartość 43.600.000 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 marca 2020 r.) zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Kupujących wynikających ze złożonych przez Emitenta gwarancji i zastrzeżeń.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-20 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-03-20 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.