REKLAMA

GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 5 maja 2020 r.

2020-05-05 17:23
publikacja
2020-05-05 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-05
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 5 maja 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Getin Holding S.A. we Wrocławiu („Emitent”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, które odbyło się w dniu 5 maja 2020 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie").
1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 64 845 032, co uprawniało do 59,44% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 34,17% ogólnej liczby głosów.
2. Leszek Czarnecki
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 20 468 082, co uprawniało do 18,76% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,79% ogólnej liczby głosów.
3. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 18 957 758, co uprawniało do 17,38% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-05 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-05-05 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki