GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.

2019-05-29 16:52
publikacja
2019-05-29 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-29
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Getin Holding S.A. we Wrocławiu podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 maja 2019 r. (dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie").
1. LC CORP B.V. z siedzibą w Amsterdamie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 64 845 032 co uprawniało do 60,93% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 34,17% ogólnej liczby głosów.
2. Leszek Czarnecki
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 20 468 082, co uprawniało do 19,23% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,79% ogólnej liczby głosów.
3. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 18 957 758, co uprawniało do 17,81% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,99% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2019-05-29 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki