0,50 zł
0,00% 0,00 zł
GeoInvent SA (GEO)

Emisja obligacji serii L

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom ("Emitent", "Spółka") z opóźnieniem informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej przewidzianym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach 20.000 obligacji serii L ("Obligacje") o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie podstawowej działalności emitenta i spółek z grupy Emitenta oraz na refinansowanie istniejących obligacji Emitenta.

Termin wykupu Obligacji przypada 5 kwietnia 2021 roku i nastąpi poprzez zapłatę należności głównej powiększonej o odsetki.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego i marżę wynoszącą 4,30%. Terminy płatności odsetek są kwartalne.

Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomościach, której właścicielem jest Spółka lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, ustanowiona na zasadach określonych w warunkach Emisji.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu obligacjami prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie zapewniamy, że w przyszłości opóźnienia w przekazywaniu informacji nie będą miały miejsca.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst";
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl