REKLAMA
Złoty Bankier 2021

GANT: Podpisanie umowy joint venture

2012-12-06 09:55
publikacja
2012-12-06 09:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 127 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-06
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Podpisanie umowy joint venture
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, że w dniu 5 grudnia 2012 r. podpisał umowę z firmą deweloperską FUTUREAL z Europy Środkowej. Na podstawie zawartej umowy FUTUREAL zainwestuje do 42 milionów złotych w projekty deweloperskie realizowane przez GANT DEVELOPMENT S.A. poprzez zakup akcji lub udziałów w wybranych projektach oraz poprzez wprowadzenie kapitału. Pierwszym w ten sposób współfinansowanym projektem będzie projekt AMBER PARK w Krakowie prowadzony przez spółkę GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOCHENKA s.k.a. Dodatkowo, jako część długoterminowego zobowiązania do współpracy pomiędzy spółkami Grupa FUTUREAL obejmie nowe akcje wyemitowane przez Gant Development S.A. i będzie posiadać ponad 5% akcji Gant Development S.A. po zakończeniu emisji. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż podpisanie umowy może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


On the basis of Article 56 paragraph 1 subparagraph 1 of the Act on
public offering and the conditions of introducing of financial
instruments to a structured system on the market and of public
companies, the Management Board of GANT DEVELOPMENT S.A. publishes a
confidential information that on 5 December 2012 entered into an
agreement with Central European real estate developer FUTUREAL. Pursuant
to the agreement FUTUREAL shall invest up to 42 million pln in
development projects run by GANT DEVELOPMENT S.A., through buying stocks
or shares in selected projects and injecting equity The first project
co-invested in this way shall be AMBER PARK in Cracov, managed by the
company GANT PMK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BOCHENKA s.k.a.
In addition, as part of a long term commitment to cooperation between
the companies, FUTUREAL group will subscribe to new shares issued by
GANT and will hold over 5% of GANT after the share issuance. Publishing
this information is justified by the fact that entering into this
agreement may have a significant effect on the assessment of the
financial situation of the Issuer.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-06 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki