GANT: INFORMACJA O WYROKU USTALAJACYM NIEISTNIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY SPÓŁKI W DNIU 12 LISTOPADA 2014 R.

2015-10-23 14:06
publikacja
2015-10-23 14:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-23
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
INFORMACJA O WYROKU USTALAJACYM NIEISTNIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ORGANY SPÓŁKI W DNIU 12 LISTOPADA 2014 R.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że powziął informację o wydaniu w dniu 16 września 2015 r. przez Sąd Okręgowy w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy wyroku ustalającego nieistnienie uchwał podjętych na nielegalnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dnia 12 listopada 2014 r., tj. uchwał nr od 5 do 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gant Development S.A. odwołujących dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołujących nowych członków Rady Nadzorczej oraz ustalającego nieistnienie uchwał podjętych przez powołaną podczas ww. zgromadzenia Radę Nadzorczą Spółki, tj. uchwałę Rady Nadzorczej Gant Development S.A. w sprawie odwołania prezesa zarządu Marcina Kamińskiego oraz uchwałę Rady Nadzorczej Gant Development S.A. w sprawie powołania Ireneusza Radaczyńskiego i Tomasza Brockiego na członków zarządu. Ww. wyrok na dzień ogłoszenia niniejszej informacji nie jest prawomocny. Podanie niniejszej informacji uzasadnione jest zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu prawnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-10-23 Jarosław Komorowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki