REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał

2022-06-03 17:50
publikacja
2022-06-03 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_Gaming_Factory_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Gaming_Factory_S.A.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_Gaming_Factory_S.A._z_dzialalnosci_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_Gaming_Factory_S.A._z_o_wynagrodzeniach_za_2021_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_z_badania_Sprawozdania_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-03
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gaming Factory S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok.425 w Warszawie.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. projekty uchwał ZWZ,
3. dokumenty będące przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Gaming Factory S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ Gaming Factory S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Gaming Factory S.A.
Projekty uchwał na ZWZ Gaming Factory S.A.pdfProjekty uchwał na ZWZ Gaming Factory S.A.pdf Projekty uchwał ZWZ Gaming Factory S.A
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Gaming Factory S.A. z działalności w 2021 roku.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Gaming Factory S.A. z działalności w 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Gaming Factory S.A. z o wynagrodzeniach za 2021 rok.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Gaming Factory S.A. z o wynagrodzeniach za 2021 rok.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok
Raport biegłego z badania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego z badania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.pdf Raport audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki