REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Zakończenie w roku 2021 subskrypcji akcji serii F

2021-10-15 21:16
publikacja
2021-10-15 21:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Zakończenie w roku 2021 subskrypcji akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończonej subskrypcji przypadającej na 2021 rok puli akcji serii F Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 30 września 2021 roku.
Emisja i objęcie 27.700 akcji serii F odbyło się na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 15 października 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2021 roku dotyczącej realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2020 przez uczestników Programu.
1. Otwarcie subskrypcji nastąpiło 5 października 2021 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 15 października 2021 roku .
2. Akcje serii F przydzielono w dniu 15 października 2021 roku.
3. Subskrypcją objęto 27.700 sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
4. Redukcja nie miała miejsca.
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 27.700 akcji serii F.
6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 27.700 akcji serii F.
7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii F wynosiła 0,10 zł za 1 akcję.
8. Zapisy na akcje serii F złożyły 4 osoby.
9. Akcje serii F przydzielono 4 osobom.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 2.770,00 zł.
12. Nie poniesiono kosztów emisji akcji serii F, w związku z tym średni koszt jej przeprowadzenie na akcję serii C wyniósł 0 zł.
13. Akcje serii F zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Program Motywacyjny dotyczy lat 2020 – 2022.

Podstawa szczegółowa: par. 16 ust. 1 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-15 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki