REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.

2023-06-29 11:32
publikacja
2023-06-29 11:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-29
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Mateusz Adamkiewicz: 1 621 460 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 1 621 460 głosów na ZWZ, co stanowiło 50,83 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 28,81%.
2. Mateusz Pastewka: 1 568 201 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 1 568 201 głosów na ZWZ, co stanowiło 49,17 % głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 27,87%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-29 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki