REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

2022-06-30 18:59
publikacja
2022-06-30 18:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal_uchwaly_ZWZ_30.06.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku.

W stosunku do żadnej z uchwał nie został zgłoszony sprzeciw. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz ZWZ podjęło wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
zał_uchwały ZWZ 30.06.2022.pdfzał_uchwały ZWZ 30.06.2022.pdf Treść uchwał podjętych na ZWZ Gaming Factory SA w dniu 30.06.2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki