REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku – uzupełnienie informacji

2023-06-29 17:23
publikacja
2023-06-29 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_Z_WYNAGRODZEŃ_2022_05_podpisany_JN_DK_TS_BK_KW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RN_Z_DZIALALNOSCI_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-29
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gaming Factory S.A. w dniu 29
czerwca 2023 roku – uzupełnienie informacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. ("Spółka"), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia
dzisiejszego, przekazuje do publicznej wiadomości treść dokumentów będących przedmiotem
głosowania podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu
dzisiejszym tj. 29 czerwca 2023 roku.
W załączeniu Spółka przekazuje:
1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A. z działalności w 2022 roku
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Gaming Factory S.A w
2022 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNAGRODZEŃ 2022 05 podpisany JN DK TS BK KW.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNAGRODZEŃ 2022 05 podpisany JN DK TS BK KW.pdf SPRAWOZDANIE Z WYNAGRODZEŃ
SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI 2022.pdfSPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁALNOŚCI 2022.pdf SPRAWOZDANIE RN Z DZIAŁANOŚCI

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-29 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki