REKLAMA
ZAGŁOSUJ

GAMING FACTORY S.A.: Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki

2021-11-30 17:30
publikacja
2021-11-30 17:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
GAMING FACTORY S.A.
Temat
Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gaming Factory S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2021 roku Pan Łukasz Bajno złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na 1 grudnia 2021 roku.

Powodem rezygnacji Pana Łukasza Bajno jest fakt, iż jako Prezes Zarządu spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest bezpośrednio odpowiedzialny za działania tej spółki mające na celu wprowadzenie jej akcji na rynek alternatywnego obrotu NewConnect jeszcze w 2022 roku, co wymaga całkowitego skupienia się na bieżącej działalności operacyjnej Black Rose Projects S.A.

Jednocześnie Pan Łukasz Bajno wyraził gotowość dalszego wspierania Spółki jako doradca jej Zarządu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-30 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki