REKLAMA

Funt próbuje odbijać

2016-11-08 13:32
publikacja
2016-11-08 13:32
Tak jak zwróciliśmy na to uwagę w naszym głównym raporcie, dzisiejsze dane z Wielkiej Brytanii były mieszane. Na plus zasługuje odczyt BRC dotyczący sprzedaży detalicznej, która w październiku przyspieszyła do 1,7 proc. r/r, a dane nt. produkcji przemysłowej to mix, gdyż słabszy odczyt w październiku (spadek o 0,4 proc. m/m) nadrabia lepszy odczyt dotyczący przetwórstwa (+0,6 proc. m/m). Bilans dla funta jest, zatem lekko pozytywny na co wskazuje poniższy diagram stóp zwrotu.

Źródło: http://bossafx.pl/fx/analizy/analizator/

Poprzedni tydzień był dla brytyjskiej waluty dość dobry - zyskała ona dzięki decyzji Wysokiego Trybunału dotyczącej oddania prerogatywy uruchamiającej formalną procedurę Brexitu w ręce parlamentu (chociaż tą najpewniej zajmie się Sąd Najwyższy, tzw. Supreme Court, już na początku grudnia - na wniosek rządu). Wsparciem były też informacje z tzw. Raportu nt. Inflacji oddalające konieczność dalszego luzowania polityki przez BOE w nadchodzących miesiącach.

W krótkiej perspektywie funt będzie reagować na wynik wyborów w USA, chociaż poprzez pary, które będą na te informacje najbardziej wrażliwe, tj. USD, JPY, ale i także MXN czy RUB. To, kto zasiądzie w Białym Domu będzie dla GBP ważne, ale w średnim terminie. Wygrana Trumpa może zwiększyć (choć nie musi) ryzyko zaostrzenia tonu potencjalnych negocjacji z UE ws. Brexitu, co będzie wynikiem większych nacisków ze strony polityków z Francji i Niemiec, którzy będą pod presją własnych wyborów w 2017 r. Niemniej, jeżeli na początku grudnia Supreme Court odrzuci sprzeciw rządu dotyczący decyzji High Court, to może się okazać, że parlament będzie zwlekał z uruchomieniem Artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego, do czego w efekcie nie dojdzie przed marcem 2017 r.

Zerknijmy na wykres GBP/USD. Na układzie dziennym można próbować nakreślić formację flagi, która powinna sugerować kontynuację krótkoterminowego trendu wzrostowego. Wsparciem jest tu też linia pociągnięta od minimów z końca października (obecnie w okolicach 1,2350). Powyższy scenariusz ma szanse się zrealizować, jeżeli wygra Trump - pierwszą reakcją będzie osłabienie się USD, które może później zostać szybko wymazane. Stąd też jako opór nadal ważny pozostaje ostatni szczyt z 4 listopada przy 1,2555.

Wykres dzienny GBP/USD

Sporządził:

Marek Rogalski - główny analityk walutowy DM BOŚ

Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu "Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów" lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi
podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.). Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Źródło:
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki