Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Celem funduszy absolutnej stopy zwrotu jest zarabianie w każdych warunkach rynkowych, niezależnie od koniunktury. Nie wszystkim jednak udaje się ta sztuka.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu
Fundusze absolutnej stopy zwrotu (fot. Yellowj / YAY Foto)

Jak działają fundusze absolutnej stopy zwrotu?

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, fundusze absolutnej stopy zwrotu nie stawiają sobie za cel pokonanie określonego miernika rynkowego (tzw. benchmarku). Dążą one do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu bez względu na sytuację na rynku. Czy jest to możliwe? Według menedżerów takich funduszy, osiąganiu takiego celu ma służyć elastyczna polityka inwestycyjna, która polega na lokowaniu środków w różne klasy aktywów, czyli oprócz akcji i obligacji także w towary (np. surowce, energia, płody rolne etc), waluty, instrumenty pochodne. Aktywa są lokowane nie tylko na rynku polskim, ale również zagranicznych. Szczególnie w przypadku funduszy zamkniętych zarządzający mają większą swobodę w zakresie kreowania strategii, lewarowania i limitów. Skład portfela jest zmienny, a udziały poszczególnych instrumentów finansowych są dostosowywane do koniunktury.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu stosują różne strategie, polegające m.in. na zajmowaniu pozycji długich i krótkich, arbitrażu, market timing, kombinacji różnych instrumentów, wykorzystywaniu nadzwyczajnych okazji czy trendów makroekonomicznych. Pozwala im to osiągać zyski nie tylko podczas wzrostów cen aktywów, ale również kiedy spadają ich notowania. Korzystanie z dźwigni finansowej dającej ekspozycję powyżej 100 proc. wartości aktywów daje szansę na zwiększenie stopy zwrotu. Tego rodzaju fundusze, starają się wykorzystać możliwości zarabiania na różnych rynkach, dlatego inwestują na rynku krajowym oraz globalnie.

Według firmy Analizy Online na koniec lipca br. w ofercie krajowych TFI znajdowały się 93 fundusze absolutnej stopy zwrotu, a wartość zarządzanych przez nie aktywów wyniosła 14,1 mld zł i była o 6,1 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej. Taka dynamika wzrostu była spowodowana przede wszystkim wysokim dodatnim saldem nabyć i umorzeń. Aktywa tych funduszy stanowiły 5,5 proc. wartości rynku funduszy.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu to stosunkowo młode podmioty - tylko co czwarty z nich działa dłużej niż 5 lat. W ostatnich latach Towarzystwa chętnie wprowadzały na rynek nowe produkty, które dawałyby im przewagę konkurencyjną. Niestety w wielu przypadkach pojęcie "absolutna stopa zwrotu" pełni tylko funkcję marketingową. Rynek rośnie więc dynamicznie. W ciągu ostatnich 36 miesięcy liczba tego rodzaju funduszy podwoiła się.

Jak sobie radzą fundusze absolutnej stopy zwrotu?

Praktyka pokazuje, że rozrzut stóp zwrotu funduszy absolutnej stopy zwrotu jest szeroki. Wiele zamiast zysków ponosi straty w różnych okresach czasu. Najwyższą dodatnią stopę zwrotu za ostatnie 12 miesięcy uzyskał Open Finance Absolute Return FIZ (18,3 proc.). Z kolei największą stratę poniósł Opera za 3 grosze FIZ (-26,5 proc.).

Z reguły zaleca się inwestować w fundusze zamknięte w średnim lub długim horyzoncie czasowym. Jest to odpowiedni czas na zrealizowanie celu inwestycyjnego. Więc spójrzmy, jak radziły sobie fundusze absolutnej stopy zwrotu w okresie ostatnich 36 miesięcy.

Spośród 41 funduszy, działających co najmniej trzy lata, 34 osiągnęło dodatnią stopę zwrotu. Średnia stopa zwrotu za ten okres wyniosła 10,9 proc., czyli 3,5 proc. w skali roku. Natomiast mediana stóp zwrotu stanowiła 8,8 proc.

Najlepszym wynikiem za okres trzyletni na poziomie 59,8 proc. może poszczycić się CORUM Opportunity Absolute Return FIZ zarządzany przez Corum TFI. Wartość aktywów tego funduszu wynosi 14,5 mln zł. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze jeden fundusz tego towarzystwa, zajmując trzecią lokatę. Na drugiej oraz na dziesiątej pozycji uplasowały się fundusze Quercus TFI. W pierwszej dziesiątce najlepszych znalazły się też trzy fundusze zarządzane przez Altus TFI, z których dwa jako subfundusze wchodzą w skład funduszu parasolowego.

W poniższej tabeli przedstawiono 10 najlepiej zarządzanych funduszy w oparciu o kryterium stopy zwrotu za okres ostatnich 36 miesięcy.

Tabela 1. Fundusze absolutnej stopy zwrotu – TOP10 
Fundusz Zarządzający Stopa zwrotu za 36 miesięcy (%) 
CORUM Opportunity Absolute Return FIZ Corum TFI +59,8*
Acer Aggressive FIZ Quercus TFI +48,0*
CORUM Absolute Return FIZ Corum TFI +36,5*
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon TFI +36,4*
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 Altus TFI 28,2
InReturn FIZ Saturn TFI 28
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) Altus TFI 26,3
ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ) Altus TFI 25,3
QUERCUS Absolute Return FIZ Quercus TFI +24,7*

*Wycena z 30.06.2016

Źródło: Analizy Online SA (dane z 31.07.2016)

Jednak nie wszystkie fundusze regularnie wypracowują dodatnie stopy zwrotu. Niektóre poniosły straty. W kolejnej tabeli przedstawiono 5 funduszy, których wartości tytułów uczestnictwa spadły w najwyższym stopniu w okresie 36 miesięcy. Największą stratę stanowiącą 30,4 proc. poniósł Opera za 3 grosze FIZ, którym zarządza Opera TFI. Natomiast spośród 21 funduszy obecnych na rynku dłużej niż 5 lat osiem jest na minusie za ten okres.

Tabela 2. Fundusze absolutnej stopy zwrotu, które poniosły największe straty 
Fundusz Zarządzający Stopa zwrotu za 36 miesięcy (proc.)
Opera za 3 grosze FIZ Opera TFI -30,4
Total FIZ Ipopema TFI -19,6
Opera FIZ Opera TFI -8
AGIO Globalny (AGIO SFIO) AgioFunds TFI -6
Andromeda FIZ Eques Investment TFI -5,6*

*Wycena z 30.06.2016. 

Źródło: Analizy Online SA (dane z 31.07.2016)

Jak inwestować w fundusze absolutnej stopy zwrotu?

Przy wyborze funduszu absolutnej stopy zwrotu kryterium wysokiego zysku nie powinno być priorytetem. Należy przede wszystkim zwracać uwagę na bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach, ale nie koniecznie ekstremalnie wysokiej. Praktyka pokazała, że w wielu przypadkach za pojęciem "fundusz absolutnej stopy zwrotu" nie stoi bezpieczeństwo i efektywność zarządzania. Sama nazwa nie wiele gwarantuje, a jej znaczenie może być tylko marketingowe. Wiele strategii tych funduszy jest obarczonych znaczącym ryzykiem poniesienia straty, które, jak pokazała praktyka, niejednokrotnie materializują się. Fundusz nie osiąga deklarowanego celu inwestycyjnego, gdyż przyjęta strategia zarządzania nie działa lub jest błędna. Przyczyn może być wiele -źle skonstruowana strategia lub nie jest dostosowana do aktualnych warunków rynkowych, lub błędnie realizowana, co może być skutkiem braku doświadczenia i profesjonalizmu osób zarządzających funduszem.

Wybierając fundusz należy sprawdzić, czy faktycznie wypracowuje on zyski niezależnie od panującej koniunktury na rynku. Wiele dowiemy się z analizy stóp zwrotu mierzonych w różnych okresach, np. kwartalnych, półrocznych, rocznych, trzy- i pięcioletnich. Porównanie wyników funduszu z indeksem giełdowym pozwala ocenić, czy nie poddaje się on dekoniunkturze i zarabia w różnych sytuacjach na rynku kapitałowym. Warto też sprawdzić, kto zarządza funduszem, jakie posiada kwalifikacje, doświadczenie i jakie uzyskiwał dotychczas wyniki zarządzania. Takich specjalistów nie ma wielu, ale zarządzane przez nich fundusze dobrze sobie radzą w zmiennych, nieraz trudnych, warunkach rynkowych.

Michał Kasperek

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 18 ~OlekGdynia

A jak te tabele wyglądałyby z uwzględnieniem opłat manipulacyjnych?

! Odpowiedz
1 3 ~abc

absolutnej - tzn co inwestują w obligacje skarbowe 100%?

! Odpowiedz
1 2 ~seth

inwestują np 80% w obligacje które np. po trzech latach z odsetkami dadzą pierwotne 100% stąd absolutna stopa zwrotu czyli że nominalnie nie stracisz.
Pozostałe 20% lokują w cokolwiek, więc nawet jak ta część spadnie do 0, to z obligacji odzyskasz przynajmniej to co wpłaciłeś.

! Odpowiedz
0 11 ~Manipulacje

Absolutna stopa zwrotu. Coraz lepsze te nazwy, żeby naganiać nieświadomych ludzi.

! Odpowiedz
0 2 ~abc

przeabsolutny whooypierdylion jeszcze pachnący farbką

! Odpowiedz
1 10 ~abc

hehehe z 20 rodzajów wybrali jeden który akurat zarobił
jak za 2 lata będzie wtopa to napiszą, że jakiś inny (akurat przypadkiem wybrany do analizy) rodzaj zarobił 70%

beee, beee...

! Odpowiedz
0 14 ~abc

dlatego uważam, że za publikowanie tak zmanipulowanej informacji powinny być 3 lata paki lub obowiązkowych robót - to pośrednie nakłanianie do złego rozporządzania swoim majątkiem i to pod płaszczykiem misji portalu" "dbanie o portfele swoich czytelników"

! Odpowiedz
4 9 ~tomaszówka

jak można nazywać fundusz, funduszem absolutnej stopy zwrotu jeżeli notuje straty znacznie przewyższające inflację?

Wnioski nasuwają się same. Jeżeli bankierzyna pisze o funduszach to znaczy, że fundusze szukają jeleni bo coraz mniej chętnych do dawania kasy ignorantom finansowym, którzy "bawią" się w obracanie cudzą kasą bez żadnej odpowiedzialności.
Wniosek drugi i ostatni - fundusze, były są i będą dla skończonych frajerów.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~Abc

...a że pisze praktycznie cały czas...... ;-)

! Odpowiedz
1 0 ~annn

he he, ktoś chyba stracił na funduszach... Ja się w to bawie od 10 lat i jestem na plusie, ale ja mam długi horyzont czasowy- planuje sobie regularnie odkładac jeszcze przez jakies 20lat. Najwazniejsze- nie być chciwym.

! Odpowiedz
Rozlicz PIT za 2017
szybko i bez błędów

lub uruchom online teraz

Największe wzrosty i spadki

SPM43 Trigon Profit XII NSFIZ 206,13  zł 20,11 (10,81%)
SPM44 Trigon Profit XIV NSFIZ 204,39  zł 15,60 (8,26%)
SPM42 Trigon Profit XV NSFIZ 204,48  zł 14,61 (7,69%)
PZU21_E PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 27,83  € -2,20 (-7,33%)
KAH10 Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ 1 193,84  zł -94,98 (-7,37%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 73,58  zł -10,72 (-12,72%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 118,86  zł 16,03 (15,59%)
ALT75 GetBack Windykacji NSFIZ 176,27  zł 23,28 (15,22%)
ALL75 Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 119,60  zł 11,85 (11,00%)
INV04 First Private Equity FIZ AN 1 026,04  zł -145,95 (-12,45%)
AKJ08 CP Absolute Return (CP FIZ) 106,75  zł -17,97 (-14,41%)
QRS06 QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 73,58  zł -15,53 (-17,43%)
SUP08_U Superfund Goldfuture (USD) (Superfund SFIO) 171,40  $ 47,40 (38,23%)
SKR54 Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) 118,86  zł 32,69 (37,94%)
AIG11_U MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) 4,08  $ 1,11 (37,37%)
AIG07 MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 8,90  zł -2,38 (-21,10%)
GOU02 subGO Micro (GO FUND FIZ) 0,84  zł -0,26 (-23,64%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,71  zł 463,60 (-96,72%)

Znajdź profil

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl