Fitch: Wzrost wartości emisji długu pozaskarbowego

23.10.Warszawa (PAP) - W Polsce na koniec III kwartału 2008 r. wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego zwiększyła się rok do roku o 32 proc. i wyniosła 46,7 mld zł - poinformowała agencja Fitch Polska.

"W porównaniu do wartości odnotowanej na koniec czerwca 2008 wzrosła o 4,9 proc" - napisano w komunikacie.

Według ekonomistów Fitch, w III kwartale 2008 roku wartość zadłużenia z tytułu emisji KPD wzrosła się o 7,2 proc. (w porównaniu do poprzedniego kwartału) i na koniec września 2008 roku wyniosła 14,9 mld zł, a w ciągu roku wzrosła o 20,2 proc.

Rynek KPD stanowi 31,9 proc. rynku nieskarbowych papierów dłużnych.

W III kwartale 2008 roku wartość rynku obligacji przedsiębiorstw o zapadalności powyżej 365 dni wzrosła o 2,7 proc. w stosunku do danych z końca czerwca 2008 roku, natomiast w ciągu roku zwiększyła się o 38,2 proc.

Wartość rynku obligacji banków o terminie wykupu przekraczającym 365 dni wzrosła o 6,7 proc. w stosunku do wartości odnotowanej na koniec czerwca 2008 roku.

"W porównaniu do wartości z końca września 2007, odnotowaliśmy 53,8-proc. wzrost wartości tego segmentu rynku. Papiery dłużne banków stanowiły 26,86 proc. rynku nieskarbowych papierów dłużnych" - napisano w komunikacie.

W sierpniu 2008 roku najbardziej aktywnymi inwestorami na rynku nieskarbowych papierów dłużnych, według autorów raportu, pozostawały banki.

Na koniec sierpnia 2008 roku posiadały one ponad 84 proc. wszystkich emisji komunalnych, ponad 32 proc. wszystkich emisji papierów bankowych (długo i krótkoterminowych) i ponad 68 proc. emisji listów zastawnych oraz ponad 23 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych.

Przedsiębiorstwa posiadały w swych portfelach ponad 38 proc. wszystkich emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych, a także ponad 5,6 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych i 0,15 proc. obligacji komunalnych.

Inwestorzy zagraniczni preferowali listy zastawne (23,87 proc.), obligacje komunalne (12,55 proc.), obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (8,55 proc.) i bankowe papiery dłużne (2,8 proc.).

Fundusze emerytalne inwestowały w bankowe papiery dłużne (9,88 proc.), obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (6,15 proc.) oraz w listy zastawne (3,23 proc.).

Fundusze inwestycyjne posiadały ponad 14 proc. emisji obligacji korporacyjnych oraz "niebankowych" krótkoterminowych instrumentów dłużnych, 17,55 proc. wyemitowanych bankowych papierów dłużnych oraz 3,56 proc. listów zastawnych, a także 1,47 proc. obligacji komunalnych.

Firmy ubezpieczeniowe w niewielkim stopniu inwestują w papiery dłużne: bankowe papiery dłużne (7,1 proc.), obligacje korporacyjne oraz "niebankowe" krótkoterminowe instrumenty dłużne (4 proc.), obligacje komunalne (1 proc.), listy zastawne (0,54 proc.). (PAP)

mak/ asa/ pad/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 604,25 zł XII 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019

Znajdź profil