Finansowanie działalnosci: Jak radzą sobie małe i średnie firmy w UE

W Europie Zachodniej jest ok. 20 mln firm, ale tylko 65 tys. zatrudnia więcej niż 250 osób. Miażdżącą większość stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). I właśnie ta ogromna większość ma duże trudności z pozyskaniem kapitału na rozpoczęcie lub kontynuowanie działalności.

Aż 1/4 wszystkich bankructw, które dotknęły europejskie przedsiębiorstwa – szczególnie MSP – została spowodowana opóźnionymi płatnościami. Firmy bronią się przed tym na wszelkie możliwe sposoby.

Wśród europejskich MSP szeroko rozpowszechnione jest użycie kredytu kupieckiego. W Danii, Irlandii, we Włoszech, w Szwecji i Wielkiej Brytanii kredyty kupieckie odgrywają o wiele większą rolę niż pożyczki bankowe. Problemem jest tu „wąskie gardło” związane z płynnością; wiele MSP nie jest w stanie zapłacić dostawcom, dopóki nie otrzymają należności od klientów. I tak powstaje zamknięte koło.

W 1998 r. Komisja Europejska zaproponowała dyrektywę, która nakładałaby obowiązek płacenia odsetek karnych za opóźnienia w płatnościach. Jako podstawowy postulat Komisja przedstawiła nacisk na prewencję. Miało to służyć głównie ochronie MSP przed problemem gospodarczym, którego przyczyną są przesadnie długie terminy płatności. Za brak legalizacji dyrektywy Komisja Europejska wniosła skargę we wrześniu 2002 r. przeciwko 7 członkom Unii. W efekcie dyrektywa została uprawomocniona w Austrii i we Włoszech. Do tej pory nie została zalegalizowana przez Hiszpanię, Grecję, Portugalię, Holandię i Luksemburg. Jak widać, kwestia problemów z płatnościami jest nadzorowana.

Niestety, w państwach, w których dyrektywa ma moc prawną, nie wydarza się nic szczególnego. Firmy nadal długo czekają na swoje należności. Ten problem występuje szczególnie we Włoszech, Francji i w Belgii: we Włoszech okres płatności faktury to prawie 3 miesiące (85 dni), w Belgii to więcej niż 2 miesiące (63 dni), a we Francji przeciętnie 56 dni. Inną najbardziej popularną formą finansowania działalności są kredyty bankowe i bankowe gwarancje kredytowe. Z badania przeprowadzonego przez firmę Grant Thornton wynika, że 41 proc. europejskich MSP posiada linie kredytowe w więcej niż jednym banku, a 5 proc. firm ma je w więcej niż 3 bankach. Pat- rząc na zmiany w sektorze finansowym, banki w przyszłości będą wymagały jeszcze większego wglądu w sytuacje finansowe firm. Przedsiębiorcy będą musieli przedkładać szczegółowe dane finansowe do każdego banku, od którego będą oczekiwać pożyczki. Według ENSR, dotychczas tylko ok. 60 proc. wszystkich MSP w Europie regularnie przedkłada w swoim banku dane finansowe. Oczywiście, zakres dostarczanych informacji zależy od rozmiaru firmy. Zgodnie z ENSR, wymagania związane z przedkładaniem informacji zwiększyły się w ostatnich latach. A gotowość przedsiębiorców w tej kwestii wzrosła szczególnie w Hiszpanii i Luksemburgu.

Dla MSP jedną z alternatywnych form finansowania jest leasing. Jego wykorzystanie widać szczególnie w Hiszpanii, Francji, Luksemburgu, Holandii i Portugalii. Zaletą leasingu jest to, że nie blokuje kapitału, co zwiększa płynność i możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Leasing nie wymaga też dodatkowej formy zabezpieczenia.

Inną formą finansowania jest faktoring, czyli wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw. Przy korzystaniu z faktoringu przedsiębiorca może otrzymać należną mu kwotę pomniejszoną o prowizję, zanim jeszcze stanie się ona wymagalna.

Pozyskane w ten sposób fundusze mogą zostać przeznaczone do dalszego obrotu gospodarczego. Zaletą jest odsunięcie przedsiębiorcy od problemów związanych z odzyskiwaniem należności. Nic dziwnego więc, że faktoring staje się coraz popularniejszy w Europie. W latach 2000 i 2001 obrót w tym zakresie powiększył się do 474 mld euro. Najwyższy wzrost został odnotowany w Hiszpanii (plus 300 proc.) i Grecji (plus 547 proc.). Średnio z faktoringu korzysta 11 proc. europejskich MSP, ale faktyczna proporcja jest różna w poszczególnych krajach. We Francji z faktoringu korzysta 32 proc. wszystkich MSP, a w Niemczech i Szwecji odpowiednio 2 i 3 proc.

GAZETA FINANSOWA
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne