REKLAMA

Finanse Rosji prawie zdrowe

2000-11-14 00:00
publikacja
2000-11-14 00:00


Finanse Rosji prawie zdrowe

STALE POPRAWIA SIĘ RATING KREDYTOWY WIĘKSZOŚCI CZOŁOWYCH ROSYJSKICH BANKÓW

Znaczny wzrost wpływów do rosyjskiego budżetu z tytułu eksportu podstawowych surowców stworzył Moskwie większe pole manewru dla rozwiązywania szeregu bieżących problemów finansowych. Równocześnie zwiększa sie rola banków jako samodzielnych podmiotów gospodarczych.

Kolejny rekord rezerw dewizowych

Tylko w okresie od 29 września do 6 październiak rezerwy dewizowe Rosji wzrosły z 25,0 do 25,3 mld dolarów. Osiągnięty poziom zapasów dewizowych jest nowym rekordem zanotowanym za czasie, gdy Centralny Bank Rosji rozpoczął publikowanie tych informacji. W porównaniu z początkiem tego roku, kiedy rezerwy rosyjskie wynosiły 12,5 mld dolarów, wskaźnik ten obecnie wzrósł 2,02 razy.

Szybciej rosną ceny

Inflacja na rynku konsumpcyjnym Rosji wyniosła we wrześniu 1,3 proc. w porównaniu z 1,0 proc. w sierpniu. W sumie za 9 miesięcy 2000 roku ceny na artykuły konsumpcyjne w kraju wzrosły o 14,1 proc. wobec 31,4 proc., odnotowanych w analogicznym okresie 1999 roku.

Kurs rubla w 2001 roku

Rząd Rosji nie planuje w 2001 roku umocnienia rubla w stosunku do średniej wartości rosyjskiej waluty, przyjętej w projekcie federalnego budżetu - 30 rubli za dolar. Tego rodzaju zapewnienie znalazło się w oświadczeniu ministerstwa finansów Rosji z 11 października br.

Minimalny kapitał nowych banków

Bank centralny podjął decyzję o ustanowieniu nowej wielkości minimalnego kapitału w organizacjach kredytowych. Normatywy te dla banków zostaną zwiększone. Na razie chodzi tylko o nowo tworzone banki oraz te, które skierowały do CBR wnioski o wydanie licencji. Kapitał zakładanego na nowo banku rosyjskiego w IV kwartale tego roku musi wynosić co najmniej 24,5 mln rubli, a filii zachodniej organizacji kredytowanej - 244 mln rubli. Takie wielkości zostały zawarte w dyrektywie CBR nr 836-U, podpisanej przez szefa banku Wiktora Gieraszczenkę. Banki zabiegające o wydanie licencji powinny posiadać własne środki w rozmiarze nie mniejszym od 122 mln rubli.

Wwieziono mniej dewiz w gotówce

W lipcu br. upełnomocnione banki wwiozły do Rosji obcą walutę w gotówce w kwocie 459,6 mln dolarów, co oznacza wzrost o 58,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem - poinformował Centralny Bank Rosji. Warto jednak odnotować, że przywóz waluty w lipcu 2000 r. w porównaniu z analogicznymi okresami trzech poprzednich lat radykalnie się zmniejszył: o 49 proc. - w stosunku do lipca 1999 r., o 82 proc. wobec lipca 1998 r. i o 82,5 proc. w zestawienia z lipcem 1997 roku. Od początku tego roku banki rosyjskie wwiozły do kraju obcą walutę w gotówce na łączną kwotę 3,72 mld dolarów, co oznacza spadek o 6 proc. w porównaniu z okresem styczeń-lipiec 1999 roku.

Zasady rozliczeń bezgotówkowych

Centralny Bank Rosji przyjął 8 września rozporządzenie nr 120-P "O bezgotówkowych rozliczeniach w FR", które zostało opublikowane w "Wiestniku Banku Rosji". Regulacja składa sie z trzech części. Cześć I-sza określa zasady stosowania różnych bezgotówkowych rozliczeń, formularze odpowiednich dokumentów, sposoby ich wypełniania i zasady posługiwania się. Cześć II-ga wprowadza ogólne zasady realizacji rozliczeń z bankowych kont korespondencyjnych, otwartych w oddziałach CBR. Część III-cia ustala metody rozliczeń z rachunków korespondencyjnych w innych bankach   (w systemie wewnętrznych rozliczeń bankowych). Cześć I-sza wchodzi w życie od 1 listopada br., część II-ga od 1 marca 2001 roku, a część III-cia od 1 listopada 2001 roku.

Thomson BankWatch podnosi rating banków

Międzynarodowa agencja ratingowa Thomson Financial BankWatch podwyższyła podstawowe ratingi kredytowe dla Międzynarodowego Banku Moskiewskiego (MMB), Sbierbanku i Wnieszekonombanku. Podstawowe ratingi kredytowe całej trójki podniesiono z kategorii "CCC" do "B-", a krótkoterminowe zostały potwierdzone na poziomie "LC-2" (MMB i Sbierbank) o "LC-3" (Wnieszekonombank). Powodem zmian jest poprawa sytuacji finansowej banków. Sbierbank, który należy do banków budujących cały system w kraju, znacznie umocnił swoja pozycje w sektorze bankowym po kryzysie z 1998 r. Wnieszekonombank zdołał zreorganizować i poprawić strukturę swojego biznesu, na jego sytuację pozytywnie wpłynęło zawarcie porozumienia między Rosją a Klubem Londyńskim w sprawie restrukturyzacji długu Związku Radzieckiego. W banku komercyjnym MMB większość akcji znajduje się w posiadaniu silnych banków zagranicznych. To pomogło polepszyć strukturę kapitału banku i uczynić z niego bardziej konkurencyjną instytucję na międzynarodowych rynkach finansowych.

Fitch potwierdził rating banku MDM

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowy rating kredytowy banku MDM (Moskiewskij Diełowyj Mir - Świat Moskiewskiego Biznesu) na poziomie "B-" oraz zmieniła prognozę ratingu z pozytywnej na stabilną. Pozostałe ratingi nie uległy zmianie. Potwierdzenie ratingu oraz zmiana prognozy odzwierciedla niski poziom dywersyfikacji kredytowego portfela tego banku i wzrostu konkurencji w niektórych kluczowych dla niego dziedzinach. Czynniki te mogą, według ekspertów Fitcha, już w 2001 r. mieć negatywny wpływ na dochodowość banku.

Umowa Wnieszekonombanku i Deutsche Banku

Wnieszekonombank i Deutsche Bank AG podpisały 11 października ramowe porozumuenie kredytowe. Na jego podstawie Wnieszekonombank otrzyma kredyty na zakup niemieckich dóbr inwestycyjnych i usług bez potrzeby wystawiania suwerennych gwarancji Rosji. Rosyjski bank wystąpi w charakterze pożyczkobiorcy, gwaranta lub w roli agenta finansowego. Umowa zakłada dalszy rozwój współpracy dwustronnej i ustanowienie strategicznego partnerstwa obu banków w realizacji wspólnych projektów oraz działalności na międzynarodowych rynkach finansowych.

Uratowano bank "Rosyjskij kredit"

Wygląda na to, że Agencji ds. Restrukturyzacji Organizacji Kredytowych (ARKO) udało się uratować od bankructwa bank "Rosijskij kredit". Amerykański sąd zajmujący się sprawami bankructwa uznał 11 października działania agencji, zmierzające do uratowania banku, za prawnie uzasadnione. W ten sposób zablokowane zostały potencjalne roszczenia, z jakimi pod adresem banku zamierzali występować niezadowoleni kredytodawcy. Obecnie wierzycielom, którzy sądzili się z "Rosijskim kreditom" w Ameryce, nie pozostaje nic innego, jak uzgodnić warunki restrukturyzacji (zadłużenia) z rosyjską agencją ARKO.

Most-Bank został kupiony

Na początku października ostatecznie doszła do skutku transkacja przejęcia Most-Banku przez Wniesztorgbank (WTB), o czym było głośno już od maja. Przewodniczący Wniesztorgbanku Jurij Ponomariew oświadczył, że po długich uzgodnieniach na różnych szczeblach, otrzymano wreszcie zgodę i WTB kupił od poprzednich właścicieli "Mostu" 100 proc. akcji za 5,5 mln rubli (po rublu za akcję). Jednak Ponomariew podkreślił, że zmiana akcjonariuszy nie oznacza zachowanie banku.

GUTA-bank emituje karty do rozliczeń w Internecie

W końcu września GUTA-bank zakończył pilotażowy projekt i przystapił do masowej emisji kart VISA E-c@rd, przeznaczonych do rozliczeń w Internecie. Kartę tą opracowano na podstawie technologii, dostarczonej przez system płatniczy VISA Int. z udziałem specjalistów GUTA-banku. Krata przeznaczona jest dla opłacania towarów i usług świadczonych tylko za pośrednictwem Internetu w dowolnej elektronicznej sieci handlowej na całym świecie (w tym dla realizacji usług operatorów sieci, dostawców (providerów) usług internetowych, firm turystycznych, hoteli itd.) i nie może być wykorzystywana w bankomatach.

Rosyjski Bank Rozwoju zwiększył kapitał ustawowy

Rosyjski Bank Rozwoju (RBR) zwiększył kapitał statutowy z 375 mln rubli do 660 mln rubli. 21 września CBR zarejestrował raport o wynikach drugiej emisji akcji banku.

Alfa tworzy grupę ubezpieczycieli

Towarzystwo ubezpieczeniowe "Alfa-Garantia" otrzymało licencję na prowadzenie 37 różnych form ubezpieczeń. Według informacji ze źródeł zbliżonych do firmy posiada ona plan utworzenia w Rosji grupy ubezpieczeniowej. Wśród uczestników grupy wymienia się Wschodnio-Europejską Agencję Ubezpieczeniową - jedno z większych towarzystw tej branży.

Zasady wypełniania deklaracji celnych

Ministerstwo sprawiedliwości zarejestrowało 19 września (rejestr nr 2389) rozporządzenie Państwowego Komitetu Celnego (GTK) FR z 23 sierpnia 2000 nr 748 "O zmianach w rozporządzeniu GTK Rosji z 16 grudnia 1998 nr 848 "O zatwierdzeniu instrukcji określającej zasady wypełniania towarowych deklaracji celnych". Zmienia ono zasady wypełniania towarowej deklaracji celnej (GTD), zatwierdzone rozporządzeniem GTK FR z 1998 r. W szczególności, można będzie zadeklarować jako jeden artykuł towary o jednej nazwie, a pochodzące z jednego kraju lub jeśli kraj ich pochodzenia jest nieznany, ale pod warunkiem, że ich wspólne zadeklarowanie ze względu na charakterystkę techniczną nie pociągnie za sobą obniżenie sumy należnych ceł i opłat.

Znaki holograficzne towarów

Holograficzne znaki na sprzedawane w Rosji towary zostaną wycofane. O likwidacji dodatkowego znakowania kopii certyfikatów, potwierdzających zgodność towarów, poinformował minister rozwoju gospodarczego i handlu German Gref. Osiągnięto w tej sprawie porozumienie z szefem państwowej służby standaryzacji Rosji (Gosstandarda) Gienadijem Woroninem. Wcześniejsze rozporządzenie Gosstandara wydane zgodnie z decyzją rosyjskiego rządu, zobowiązywało do naklejania specjalnych ochronnych znaków na kopii cetryfikaftu potwierdzającego autentyczność towarów, sprzedawanych na terytorium Rosji. Przepisy wydane w zeszłym roku przez rosyjskie służby standaryzacji i ministerstwo handlu spotkały się z ostrą krytyką rosyjskich przedsiębiorców.

Wywozowe cło na złom miedziany i aluminiowy

Po upływie miesiąca od dnia oficjalnej publikacji wstąpiło w życie rozporządzenie rosyjskiego rządu z 14 września br. w sprawie częściowej zmiany przepisów rosyjskiego gabinetu z 28 października 1999 nr 1198. Na jego podstawie wprowadzono nowe stawki ceł wywozowych na złom oraz odpady miedzi i aluminium, importowanych z terytorium Rosji poza granice państw, bedących uczestnikami porozumienia o Sojuszu Celnym. Na miedziane odpady i złom stawka wynosi 50 proc. wartości celnej (ale nie mniej niż 420 euro za tonę), za aluminium - także 50 proc. od wartości celnej i nie mniej niż 380 euro za tonę. Zdaniem wielu ekspertów nowe cła są prawie zaporowe, w związku z czym wywóz złomu tych metali z Rosji powinien się zmniejszyć.

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki