REKLAMA

FinTech Ventures S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2022 r.

2022-05-20 10:44
publikacja
2022-05-20 10:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Emitenta w dniu 27.04.2022 r.

1. STALLBACKEN INVEST FINTECH AB dysponujący na tym ZWZ 16 464 000 (szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery) akcje, z których przysługiwało 16 464 000 (szesnaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery) głosy, co stanowi 94,17% udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 19,98% głosów ogółem w Spółce,
2. Ivan Hanamov dysponujący na tym ZWZ 1 020 000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji, z których przysługiwało 1 020 000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) głosów, co stanowi 5,83% udziału w liczbie głosów w tym ZWZ i 1,24% głosów ogółem w Spółce,

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że niedochowanie terminu przekazania do publicznej wiadomości wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spowodowane było dostrzeżonym przez Spółkę błędem w protokole Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia polegającym na rozbieżności pomiędzy ilością akcji i głosów biorących udział w zgromadzeniu i zgłoszonych do udziału w tym zgromadzeniu a uwidocznionym w protokole, co wymagało odpowiedniego wyjaśnienia i sprostowania protokołu. Okoliczność ta nie miała wpływu na prawidłowość podjętych uchwał, ponieważ za wszystkimi uchwałami głosowano „za” z wszystkich akcji mogących brać udział w głosowaniach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki