REKLAMA
BADANIE

FinTech Ventures S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku

2023-01-26 18:37
publikacja
2023-01-26 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
FinTech-Ventures-SA-Ogloszenie-o-zwolaniu-NWZA-na-dzien-16022023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FinTech-Ventures-SA-Projekty-uchwal-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FinTech-Ventures-SA-Formularz-pelnomocnictwa-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FinTech-Ventures-SA-Proponowane-zmiany-Statutu-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-26
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - LOFAR AB wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad NWZA Emitenta zwołanego na dzień 16 lutego 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie organu nadzorczego Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie:
1) zmiany firmy Spółki,
2) rozszerzenia działalności Spółki.,
3) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na rozszerzenie działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia Ecap Esports Ltd.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia dotychczasowe i proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
FinTech-Ventures-SA-Ogloszenie-o-zwolaniu-NWZA-na-dzień-16022023.pdfFinTech-Ventures-SA-Ogloszenie-o-zwolaniu-NWZA-na-dzień-16022023.pdf
FinTech-Ventures-SA-Projekty-uchwał-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdfFinTech-Ventures-SA-Projekty-uchwał-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdf
FinTech-Ventures-SA-Formularz-pełnomocnictwa-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdfFinTech-Ventures-SA-Formularz-pełnomocnictwa-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdf
FinTech-Ventures-SA-Proponowane-zmiany-Statutu-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdfFinTech-Ventures-SA-Proponowane-zmiany-Statutu-na-NWZA-w-dniu-16022023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-26 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki