REKLAMA

FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji

2021-04-30 14:38
publikacja
2021-04-30 14:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Akcjonariusz”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 30 kwietnia 2021 r. umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji („Umowa”) ze spółką Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”).

Na mocy wskazanej umowy Emitent, tj. Akcjonariusz, zobowiązał się do niezbywania w okresie 12 miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy, posiadanych przez siebie 600.000 sztuk akcji spółki Intelligent Gaming Solutions S.A.

Zbycie akcji poza rynkiem jest możliwe, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy do niniejszej Umowy.

Celem udowodnienia realizacji niniejszego zobowiązania Spółka ma prawo domagać się w każdym momencie w okresie obowiązywania lock-up od Akcjonariusza świadectwa depozytowego, zaświadczenia o ilości akcji lub wydruku z jego rachunku papierów wartościowych, na którym zdeponowane są akcje Spółki.

W wypadku złamania postanowień niniejszej Umowy, Strona ją naruszająca jest obowiązana do zapłaty na rzecz drugiej strony karę umowną w wysokości równowartości zbytych akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki