REKLAMA
BADANIE

FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja harmonogramu przeglądu opcji strategicznych

2023-02-01 20:57
publikacja
2023-02-01 20:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-01
Skrócona nazwa emitenta
FinTech Ventures S.A.
Temat
Aktualizacja harmonogramu przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI 21/2022 z dnia 31 grudnia 2022 roku informuje, że zaktualizowano harmonogram dalszych działań strategicznych Spółki:

1. Spółka otrzymała od biegłego sądowego rzeczoznawcy wycenę głównego aktywa Inwestora tj. platformy ECAP, która potwierdziła wcześniej podaną wartość. Biegły rewident zobowiązał się do przekazania pełnego raportu z wyceny do dnia 6 lutego 2023 roku.
2. Na dzień 16 lutego 2023 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy („WZA”), którego przedmiotem będzie podjęcie decyzji o rozszerzeniu działalności Spółki o działalność E-sportową oraz wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na nabycie platformy ECAP.
3. Mając na uwadze pkt. 2 na dzień 16 lutego 2023 roku po WZA zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która wyrazi swoją stanowisko odnośnie rozszerzenia działalności Spółki o działalność E-sportową oraz nabycia platformy ECAP.
4. W związku z pkt. 2 i 3 Zarząd podjął decyzję o przesunięciu terminu na zawarcie umowy inwestycyjnej z nowym inwestorem na dzień 17 lutego 2023 roku.
5. Nowa strategia działalności Spółki związana jest z zawarciem umowy inwestycyjnej, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-01 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki