Faktura z błędną stawką VAT a prawo do odliczenia

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy wielokrotnie otrzymują faktury VAT, które mogą budzić pewne wątpliwości w kwestii ich prawidłowego wystawienia np. zastosowanej stawki podatku VAT. W związku z tym często pytają o możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie otrzymanej faktury VAT z błędnie podaną stawką podatku.

Podatnikom zgodnie z przepisami ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnicy nie zawsze mogą jednak dokonać odliczenia podatku naliczonego, ustawodawca wskazał bowiem przypadki, w których nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego.

Dlatego też, wyjaśniając kwestię odliczenia podatku VAT z faktur z błędna stawką VAT należy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza z nich ma miejsce, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega w ogóle opodatkowaniu albo też jest zwolniona od podatku, natomiast druga występuje gdy na fakturze zastosowano nieprawidłową stawką VAT (sprzedawca np. zamiast 8% wpisał 23% lub odwrotnie).

Odnośnie pierwszej sytuacji przepisy ustawy o VAT są bardzo precyzyjne i dają jasną odpowiedź, a mianowicie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach potwierdzających nabycie towarów lub usług nie przysługuje w sytuacji, gdy dotyczy on transakcji udokumentowanych fakturami, które nie podlegają opodatkowaniu, bądź są zwolnione od podatku. Powyższe potwierdzają również organy podatkowe m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 września 2011 r. (znak ILPP1/443-854/11-2/AW). W konsekwencji należy podkreślić, że podatnik który otrzymał fakturę na której sprzedawca opodatkował transakcję zwolnioną z VAT lub niepodlegający temu podatkowi, pomimo uregulowania należności nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego z tej faktury.

Natomiast odnosząc się do drugiej sytuacji, należy zauważyć, że przepisy ustawy o VAT w żaden sposób nie uzależniają prawa do odliczenia podatku z faktury VAT od zastosowania na niej prawidłowej stawki podatku VAT. Także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach potwierdzają, że podatnik ma prawo odliczyć podatek naliczony z faktury z błędnie podaną stawką podatku VAT oczywiście o ile nie wystąpią inne ograniczenia wynikające przepisów ustawy o VAT. Podobnie stwierdził m. in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2011 r. (znak IPTPP1/443-131/11-4/ALN). Oznacza to, że nawet gdy sprzedawca zamiast prawidłowej 23% stawki wpisze na fakturze 8%, to i tak nabywca może z takiej faktury bez żadnych konsekwencji odliczyć VAT.

Podsumowując przedsiębiorca, który otrzymał fakturę z błędnie podaną stawką podatku VAT ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z takiej faktury. Przepisy ustawy o VAT nie ograniczają bowiem w takiej sytuacji prawa do odliczenia VAT, ograniczenie ma zastosowanie jedynie do faktur, w których zostały opodatkowane czynności zwolnione z VAT lub niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem.


Jarosław Włoch
Aplikant radcowski, konsultant podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne