Faktoring - umowy i koszty

Rodzaje umów faktoringowych

Faktoring pełny i niepełny

W zależności od tego, czy przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika wchodzi w zakres usługi, czy też nie, mówimy o umowach faktoringu pełnego (właściwego) i niepełnego (niewłaściwego).

Jeżeli faktor finansuje sprzedaż i dokonuje w imieniu dostawcy inkasa należności, ale w przypadku niepowodzenia (kiedy odbiorca nie chce zapłacić) ma prawo zwrócić się do swojego klienta o zwrot wypłaconych wcześniej środków pieniężnych - mamy do czynienia z faktoringiem niepełnym. Jeżeli natomiast faktor przejmuje na siebie pełne ryzyko wypłacalności dłużnika i należności od odbiorcy będzie dochodził we własnym imieniu, mówimy o faktoringu pełnym.

W naszej praktyce gospodarczej większość zawieranych umów ma charakter faktoringu niepełnego. Usługa faktoringu pełnego jest bardzo rzadko świadczona przez banki (mimo że formalnie znajduje się w ich ofertach), częściej możemy z niej skorzystać w wyspecjalizowanych firmach faktoringowych. W przypadku faktoringu pełnego musimy liczyć się z wyższym kosztem i bardziej złożonymi formalnościami. Zawarcie umowy będzie poprzedzone dokładnym badaniem sytuacji finansowej objętych umową odbiorców. Pewnym kompromisem są umowy w formie mieszanej, w których ryzyko jest podzielone pomiędzy faktora i jego klienta. Odbywa się to poprzez określenie limitu odpowiedzialności faktora wartościowo (ogółem, jak i wobec poszczególnych odbiorców) lub procentowo (np. do 50 proc. wartości faktury).

Faktoring dyskontowy i zaliczkowy

Stosowane są dwie metody finansowania dostawcy, co powoduje kolejny podział umów na faktoring dyskontowy i zaliczkowy.

W pierwszym - po przedstawieniu faktury następuje wypłata środków pomniejszonych o pobrane z góry opłaty, prowizje faktora i odsetki za cały okres od dnia wykupu do daty płatności faktury. Jest to zatem typowe dyskonto wierzytelności. Często stosowane jest też dodatkowe zabezpieczenie transakcji w postaci funduszu gwarancyjnego, na którym deponowana jest część należnych klientowi środków. Fundusz ten służy zabezpieczeniu mogących się pojawić roszczeń faktora. W drugim przypadku po przedstawieniu faktury faktor wypłaca zaliczkę (zwykle 80-90 proc. wartości faktury), która jest rozliczana w późniejszym terminie - najczęściej w momencie wymagalności lub spłaty wierzytelności przez odbiorcę. Odsetki nie są pobierane z góry, ale naliczane za rzeczywisty okres korzystania z finansowania (tak jak przy kredycie), aż do zapłaty przez dłużnika, i są płatne najczęściej raz w miesiącu. Może to być korzystne, gdy odbiorcy płacą przed terminem określonym na fakturze - skracamy wtedy okres finansowania i zapłacimy mniej odsetek.

Wadą faktoringu zaliczkowego jest bilansowa ewidencja wypłacanych zaliczek jako zobowiązań wobec faktora (wzrasta poziom zadłużenia), podczas gdy w przypadku faktoringu dyskontowego następuje sprzedaż należności (zmiana struktury aktywów) i mamy do czynienia z finansowaniem pozabilansowym.
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~mateusz

a ja czytałem wiele pozytywnych opinii o firmie bibby. może warto ich popytać co i jak

! Odpowiedz
0 0 ~Alena

Właśnie szukam też firm prywatnych, bo chcę się zorientować i wybrać jak najkorzystniejszą ofertę. Oprócz Bibby są jakieś jeszcze firmy godne polecenia? Czy oni już ten rynek całkowicie zdobyli?

! Odpowiedz
0 0 ~ktoś odpowiada ~Alena

są też inne firmy, można także w banku popytać ale Bibby wydaje mi się taką najbardziej ogarniętą firmą.

! Odpowiedz
0 0 ~aga

Eliza , czy mówisz moze o arvato............he he

! Odpowiedz
0 0 ~Eliza

Korzystam z faktoringu w firmie prywatnej - oferta wydawała mi się bardziej odpowiednia dla mnie, natomiast jest w czym wybierać i decydując się na faktoring warto zapoznać się z ofertami i banków i faktorów prywatnych ;)

!
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020

Znajdź profil

Znajdź nas na Facebooku