Faktoring bez tajemnic

Płynność finansowa, elastyczność, bezpieczeństwo firmy – tak można w skrócie opisać zalety faktoringu. Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę jak dużym ułatwieniem jest korzystanie z tej wielowymiarowej usługi. Ponieważ faktoring w BOŚ Banku jest dostępny od ponad roku, platforma faktoringowa BOŚFaktor należy do najbardziej nowoczesnych na rynku, a liczba kontrahentów obsługiwanych przez tę instytucję wciąż rośnie poprosiliśmy o krótką rozmowę Małgorzatę Szymańską, Dyrektora Departamentu Faktoringu w BOŚ Banku.


Małgorzata Szymańska, Dyrektor Departamentu Faktoringu w BOŚ Banku
Co mieści się pod pojęciem faktoringu?

To bardzo korzystny dla przedsiębiorców instrument finansowy. Dlaczego? Ponieważ pozwala zarządzać płynnością finansową oraz w szybki sposób pozyskiwać środki na bieżącą działalność. Poprawia też dyscyplinę płatniczą kontrahentów firmy i stanowi niezawodny sposób zarządzania należnościami. Poza tym  jest niezmiernie elastyczny, może być skierowany do klientów z różnymi potrzebami, ponieważ ma w sobie wiele specjalnie dopasowanych rozwiązań.

Jakie możliwości otwierają się przed przedsiębiorcą, który zdecyduje się na ten produkt?

Faktoring jest receptą na utrzymanie płynności finansowej firmy. Korzystanie z usług faktoringowych daje jej szansę na pogodzenie wydawałoby się rzeczy niemożliwych, czyli: oferowanie długich terminów płatności dla swoich odbiorców nawet do 120 dni, a z drugiej strony otrzymanie z banku finansowania już następnego dnia po wystawieniu faktury. Klient, mając możliwość oferowania dłuższych terminów płatności dla swoich odbiorców bez ryzyka, że firma straci płynność finansową, może uzyskać olbrzymią przewagę rynkową.

Kiedy faktoring może być lepszy od kredytu?

Usługa, o której rozmawiamy może być przeznaczona dla firm z bardzo dobrą sytuacją finansową, ale również dla tych, którzy takiej nie posiadają. Również dla tych którzy nie posiadają możliwości ustanowienia „twardych” zabezpieczeń. Najczęściej z faktoringu korzystają firmy, które z bardzo różnych powodów nie otrzymały kredytu lub zaoferowano im znacznie niższy poziom finansowania od oczekiwanego. Brak dobrej oferty kredytowej spowodowany jest niemożliwością ustanowienia przez firmę odpowiednich zabezpieczeń dla banku lub niesatysfakcjonującą sytuacją finansową firmy. W prawidłowo skonstruowanej transakcji faktoringowej źródłem spłaty zadłużenia są odbiorcy i  jest to najważniejszy element oceny ryzyka w faktoringu.

Jakie zabezpieczenia stosują banki w przypadku transakcji faktoringowych?

Standardowym zabezpieczeniem w transakcjach faktoringowych jest weksel in blanco i cesja należności. Stąd tak często z tej formy finansowania korzystają firmy handlowe, które nie posiadają majątku.

Jakie wymogi powinna zatem spełniać firma, która chciałaby zawrzeć umowę faktoringu?

Tak jak mówiłam wcześniej faktoring jest zarówno dla firm, które np. nie otrzymały kredytu, charakteryzują się gorszą sytuacją finansową, ale posiadają portfel stałych odbiorców, którzy płacą w terminie. Oczywiście jest również dla firm, które mają doskonałą sytuację finansową oraz swobodny dostęp do finansowania w banku. Takie przedsiębiorstwa z reguły zwracają uwagę na zarządzanie należnościami, a jedną z ważniejszych kwestii jest skuteczność monitów wysyłanych przez Bank do odbiorców opóźniających się z płatnościami. Kolejna grupa klientów jest najbardziej zainteresowana tworzeniem dla swoich odbiorców programów lojalnościowych, a ich najczęstszymi elementami jest wydłużenie terminów płatności dla wybranych odbiorców lub oferowanie różnych cen w zależności od terminów płatności. Poza tym dużą część Klientów faktoringowych stanowią firmy będące w fazie szybkiego rozwoju, ponieważ tylko faktoring, może zapewnić poziom finansowania adekwatny do dużego wzrostu obrotów.

Sprawdź jakiej oferty potrzebuje Twoja firma na bosbankdlafirm.pl
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,7% II 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% II 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 330,48 zł II 2020
Produkcja przemysłowa rdr 4,9% II 2020

Znajdź profil